Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2024 / 06 / 19

Kvalitet (och sommarlov) i Drömfabriken

Våra gymnasieskolor har haft kvalitetsstämmor och avrundat läsåret 23/24. Vi har blickat bakåt och sedan framåt. Nu tar vi sommarlov i Drömfabriken, men snart är vi tillbaka igen.

Läsårets sista dag och semester och sommarlov lurar runt hörnet för större delen av personalen i Drömfabriken. Det är dags att knyta ihop säcken och rektorerna på respektive gymnasieskola samlar personalen aulan för att tillsammans summera årets kvalitetsarbete.

Utgångspunkten är Kunskapsförbundets övergripande syfte ”När varje elev i Kunskapsförbundet blir så mycket hen kan, och utrustas med framtidslust och kunskap, så att hen kan bidra till vårt globala, demokratiska och hållbara samhälle, fyller vi syftet med utbildningen.” Varje arbetslag eller ämneslag har i början av året tagit fram utvecklingsområden som syftar till att utveckla elevernas lärande och trivsel i skolan kopplat till forskning och beprövad erfarenhet. Vi har ställt oss frågan ”Vad behöver jag lära och göra annorlunda för att mina elever ska lära mer och bättre?” Det har resulterat i olika aktioner och förändringar i klassrummen som sedan utvärderas och funderas vidare kring.

Vi har mött ämnen som:
– Hur ökar vi motivationen för studierna?
– Kan vi genom att arbeta mer ämnesövergripande skapa en bättre helhet, förståelse och bättre förutsättningar för lärande?
– Kan tillgängliggörande pedagogik fungera som stöd för elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
– Kan vi genom ökat arbete med yrkesspråk stärka eleverna i deras yrkesidentitet?
– Hur skapar vi en hållbar bedömningskultur?

”Lärarna presenterade idag sina utvecklingsområden och vad de hade fått syn på med stort engagemang och funderingar på hur de kan gå vidare. Kollegorna i sin tur var fiffiga kompisar och ställde kloka frågor som utvecklar den gemensamma kunskapsbanken. I höst tar vi avstamp i det vi har lärt och arbetar vidare för att bli en skola där varje elev får möjlighet att ”Bli så mycket hen kan”, berättar utvecklingschef Lisa Thörn som deltog under gymnasiets kvalitetsstämmor.


Bilder från dagens tre kvalitetsstämmor

Kunskapsförbundet Väst, 05 juli

Vi har ett problem - våra elever vill bli lärare!

Vi gillar film här på Kunskapsförbundet. Ibland när vi vill veta vad våra elever tycker och tänker om viktiga saker, som deras utbildning och framtid, intervjuar vi dem och passar på att göra film. Något som dagens unga inte har några som helst problem med. Att bli filmad...

Kunskapsförbundet Väst, 27 juni

Kunskapsförbundet är stolta sponsorer till Pride

Kunskapsförbundet är självfallet alltid med och stöttar rätten till att få vara den man är, och bli så mycket man kan! Även i år är vi stolta sponsorer av årets Pridefestival. 🏳‍🌈❤✨ – I Kunskapsförbundet ska alla elever och medarbetare få bli så mycket...

Kunskapsförbundet Väst, 27 juni

"Att utvecklas tillsammans är roligare! Tillsammans är grejen."

I Kunskapsförbundet sätter vi punkt för våren och läsåret med en rad olika utvecklingskonferenser. Igår var det dags för den sista för vårterminen – dialogkonferens för skolledare. Dialogkonferens är ett vanligt begrepp i Drömfabriken. Det är en konferensform där deltagarna...

Kunskapsförbundet Väst, 19 juni

Kvalitet (och sommarlov) i Drömfabriken

Läsårets sista dag och semester och sommarlov lurar runt hörnet för större delen av personalen i Drömfabriken. Det är dags att knyta ihop säcken och rektorerna på respektive gymnasieskola samlar personalen aulan för att tillsammans summera årets kvalitetsarbete. Utgångspunkten...