Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2023 / 11 / 06

Kompetensutvecklingsdag i Kunskapsförbundet

Höstlov för elever betyder kompetensutvecklingsdagar för skolans personal! Kunskapsförbundet inledde föregående vecka med en härlig förbundsövergripande kompetensutvecklingsdag på Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg.

Dagen ägnades åt diskussioner och reflektioner om elevernas behov, kartlagda genom intervjuer och observationer. I respektive ämneskollegium kopplas elevernas behov till forskning och gemensam beprövad erfarenhet för att därefter skruva på undervisningen och skapa aktioner i klassrummen.

Jag blir stolt när jag ser en så stark kultur av delning och gemensamt ansvarstagande bland lärarna! Tillsammans arbetar de med stort engagemang för att omsätta sin egen inlärning till nytta i sina skolor, klassrum och hos eleverna, säger Lisa Thörn, utvecklingschef i Kunskapsförbundet.

Efter en givande dag blev det tydligt att lärarna var inspirerade då flera av dem valde att stanna en timma för att fortsätta de givande samtalen. Som en lärare uttryckte det: ”Nu längtar jag till måndag så jag kan sätta igång med nya aktioner för att förbättra mina elevers lärande!”


Kunskapsförbundets gemensamma kompetensutvecklingsdagar är en möjlighet för lärare och rektorer från de fyra skolhusen Birger Sjöberggymnasiet, Nils Ericsonsgymnasiet, Magnus Åbergsgymnasiet och Vuxenutbildningen att samarbeta, dela kunskap och utveckla sin undervisning. De återkommer en gång per termin och bygger en gemensam språklig, teoretisk och empirisk plattform för vårt kollegiala lärande.

Kunskapsförbundet Väst, 05 juli

Vi har ett problem - våra elever vill bli lärare!

Vi gillar film här på Kunskapsförbundet. Ibland när vi vill veta vad våra elever tycker och tänker om viktiga saker, som deras utbildning och framtid, intervjuar vi dem och passar på att göra film. Något som dagens unga inte har några som helst problem med. Att bli filmad...

Kunskapsförbundet Väst, 27 juni

Kunskapsförbundet är stolta sponsorer till Pride

Kunskapsförbundet är självfallet alltid med och stöttar rätten till att få vara den man är, och bli så mycket man kan! Även i år är vi stolta sponsorer av årets Pridefestival. 🏳‍🌈❤✨ – I Kunskapsförbundet ska alla elever och medarbetare få bli så mycket...

Kunskapsförbundet Väst, 27 juni

"Att utvecklas tillsammans är roligare! Tillsammans är grejen."

I Kunskapsförbundet sätter vi punkt för våren och läsåret med en rad olika utvecklingskonferenser. Igår var det dags för den sista för vårterminen – dialogkonferens för skolledare. Dialogkonferens är ett vanligt begrepp i Drömfabriken. Det är en konferensform där deltagarna...

Kunskapsförbundet Väst, 19 juni

Kvalitet (och sommarlov) i Drömfabriken

Läsårets sista dag och semester och sommarlov lurar runt hörnet för större delen av personalen i Drömfabriken. Det är dags att knyta ihop säcken och rektorerna på respektive gymnasieskola samlar personalen aulan för att tillsammans summera årets kvalitetsarbete. Utgångspunkten...