Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2023 / 11 / 06

Kompetensutvecklingsdag i Kunskapsförbundet

Höstlov för elever betyder kompetensutvecklingsdagar för skolans personal! Kunskapsförbundet inledde föregående vecka med en härlig förbundsövergripande kompetensutvecklingsdag på Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg.

Dagen ägnades åt diskussioner och reflektioner om elevernas behov, kartlagda genom intervjuer och observationer. I respektive ämneskollegium kopplas elevernas behov till forskning och gemensam beprövad erfarenhet för att därefter skruva på undervisningen och skapa aktioner i klassrummen.

Jag blir stolt när jag ser en så stark kultur av delning och gemensamt ansvarstagande bland lärarna! Tillsammans arbetar de med stort engagemang för att omsätta sin egen inlärning till nytta i sina skolor, klassrum och hos eleverna, säger Lisa Thörn, utvecklingschef i Kunskapsförbundet.

Efter en givande dag blev det tydligt att lärarna var inspirerade då flera av dem valde att stanna en timma för att fortsätta de givande samtalen. Som en lärare uttryckte det: ”Nu längtar jag till måndag så jag kan sätta igång med nya aktioner för att förbättra mina elevers lärande!”


Kunskapsförbundets gemensamma kompetensutvecklingsdagar är en möjlighet för lärare och rektorer från de fyra skolhusen Birger Sjöberggymnasiet, Nils Ericsonsgymnasiet, Magnus Åbergsgymnasiet och Vuxenutbildningen att samarbeta, dela kunskap och utveckla sin undervisning. De återkommer en gång per termin och bygger en gemensam språklig, teoretisk och empirisk plattform för vårt kollegiala lärande.