Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2024 / 03 / 25

Högt söktryck lockade Skolverket till Kunskapsförbundet

I första gymnasiesöket har Kunskapsförbundets Industritekniska program rekordhöga siffror, vilket intresserade Skolverket. Vi bjöd hit undervisningsråden för Industritekniska-, natur- och teknikprogrammen för studiebesök.

Under torsdagen besökte undervisningsråd från Skolverket Kunskapsförbundet för studiebesök hos flera av våra gymnasieprogram. Vi började dagen med en genomgång av Kunskapsförbundet som utbildnings aktör, vad vi lägger fokus på under 2024 och hur ser vi på framtiden. Förbundsdirektör Maria Hildefors delade med sig om både framgångar och utmaningar vi ser inför kommande år, och la stor vikt vid nytt dimensioneringsuppdrag och attraktiviteten kring våra yrkesprogram.

Dagen följde sedan med studiebesök på flera program på Nils Ericsonsgymnasiet. Industritekniska programmet har fått stort intresse i första söket av gymnasievalet och en av framgångsfaktorerna tros vara utökade samarbeten med företag som ger eleverna goda förutsättningar till såväl arbetsplatsförlagt lärande som till fortsatt arbete efter studenten. Undervisningsråden fick också träffa lärare och elever på våra Natur- och teknikprogram.

”Vi tror på att det nära samarbetet med våra företag är en nyckel till det stora söktrycket på Industriprogrammet. Företagen är med eleven hela vägen från Öppet hus till efter studenten, med flera typer av jobbmöjligheter. Det är en trygghet och något som bygger framtidslust, att ha målet i nära anslutning till sin utbildning och få möjlighet att lära känna branschen under gymnasietiden. Ett win-win koncept för skola och näringsliv”

säger Sandra biträndande rektor på Nils Ericsonsgymnasiet.

Såhär reflekterar Gunilla Rooke, undervisningsråd Skolverket, om Kunskapsförbundets arbete med att utveckla gymnasieprogram:

”Det jag framförallt tar med mig från besöket är hur framgångsrikt ett enträget systematiskt kvalitetsarbete är och hur det genomsyrar hela organisationen. Resultatet märkt inte minst på eleverna – så fantastiskt fint vi blivit omhändertagna av dem under dagen på alla möjliga sätt.”