Vuxenutbildningen / Eftergymnasial utbildning

YH | Yrkeshögskolan

Våra yrkeshögskoleutbildningar är moderna, spännande och korta utbildningar som leder till arbete. Välkommen till oss!

Varför välja en YH-utbildning hos oss?

Våra yrkeshögskoleutbildningar varvar teori och praktik, och ungefär en fjärdedel av hela utbildningen är förlagd till något av de företag som utbildningen samverkar med. Du får alltså nya kontakter redan under din utbildning. 👍 När du studerar på yrkeshögskolan innebär det att du läser en kvalificerad yrkesutbildning som är utformad och anpassad efter arbetslivets behov av kompetens. Vi har utbildningar inom vård, administration och film – och mer på gång! Du har också möjlighet att söka studiemedel från CSN när du läser en YH-utbildning.

Vad är en Yrkeshögskola egentligen? 🤓

På en Yrkeshögskola utbildar du dig till ett visst yrke och för ett speciellt yrkesområde. Det passar dig som snabbt vill börja arbeta efter en utbildning. Medan högskolor och universitet ställer andra krav på behörighet, är mer teoretiskt lagda och i viss utsträckning syftar mer till vidare forskning, så strävar yrkeshögskolan efter att leda dig direkt ut i arbetslivet.

För att YH-utbildningarna ska vara användbara och efterfrågade på arbetsmarknaden så godkänns de av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Som utbildningsaktör får vi ansöka om att starta utbildningar, och vilka utbildningar som startar hos oss kan därför variera över tid.

Just nu är ingen ansökan öppen 

Kanske är du intresserad av att läsa en YH-kurs hos oss?

Välkommen till oss!

Om du inte är ute efter att läsa en hel YH-utbildning så kanske en kurs är något för dig?

🟢 Just nu är ansökan öppen för sen ansökan.
Vi tillämpar löpande antagning som längst till och med 28 september, eller tills kursen är fulltalig.

Livskvalitet för personer med demens | 50 YH-poäng
Läs mer på utbildningssidan här
📝 Ansökan öppen till 28 september

Främjande av psykisk hälsa hos äldre | 50 YH-poäng
Läs mer på utbildningssidan här
📝 Ansökan öppen till 28 september

Välfärdsteknologi för undersköterskor | 50 YH-poäng
Läs mer på utbildningssidan här
📝 Ansökan öppen till 28 september

 

—————————————————————–

Symtomlindring och vård i livets slut | 60 YH poäng
Läs mer på utbildningssidan här
📝 Ansökan stängd 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF | 50 YH-poäng
Läs mer på utbildningssidan här
📝 Ansökan stängd

 

————————————————————————–

Om det är fler behöriga sökande till en kurs än vad det finns platser så görs ett urval bland de sökande. Du har samma rätt till studiemedel som om du går en hel yrkeshögskoleutbildning. Efter genomförd kurs sätts betyg (Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt) och du kan få ett utbildningsbevis.