Vuxenutbildningen / Eftergymnasial utbildning

YH | Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

En utbildning för dig som redan är undersköterska men är redo för ett nytt steg i karriären. Vår utbildning ger dig kompetens att arbeta med patienter i den akuta verksamheten där det krävs en mer specifik omvårdnad och därefter djupare kunskap om människan i en akut/svår situation. Välkommen till oss! ✨

Utbildningsort:VänersborgAntal platser:35Antal YH-poäng:200
Utbildningsform:DistansStudietakt:Halvfart, 2 årYrkeshögskoleexamen:Ja

Ansökan är stängd

Utbildningen bygger på dina kunskaper från gymnasiets Vård- och omsorgsprogram, eller på en Vård- och omsorgsutbildning inom vuxenutbildningen. Du ska också ha arbetat som undersköterska inom vård- och omsorg i minst ett år, heltid. Ta steget vidare på karriärstegen!

Du har efter avslutad utbildning kompetens för att arbeta med patienter i den akuta verksamheten där det krävs en mer specifik omvårdnad och därefter djupare kunskap om människan i en akut/svår situation.

Utbildningen bedrivs på distans. En fysisk träff sker i samband med uppstart, sammanlagt två fysiska träffar per termin och totalt åtta fysiska träffar under utbildningen. Undervisningen kommer att ske med digitala föreläsningar, digitala tentor, hemtentamen, grupparbeten, webbinar etc. Allt material och kommunikation sker via vår lärplattform.

En del av utbildningen, åtta veckor, är LIA ”Lärande i arbete”. Då är du ute och praktiserar dina nya kunskaper i verklighet i någon av de organisationer som efterfrågar den här kompetensen och som vi samarbetar med.

Yrkesroll

Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

Certifierad utbildning

Utbildningen är certifierad genom Vård- och omsorgscollege. Hos oss får du den kompetens som efterfrågas av framtida arbetsgivare!

Samarbeten

Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Stockholms läns landsting.

Studiefinansiering/CSN

Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning finansieras med statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.
Läs mer på www.csn.se

Ansökan är nu stängd

  • Klicka här för att ansöka | Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

Första gången du går in på ansökningsportalen måste du skapa ett konto. Du får då en länk skickad till din e-post adress. Klicka på länken i din e-post och skapa ett lösenord. Därefter kan du åter gå in på ansökningsportalen och logga in för att skapa en ansökan till vår yrkeshögskola.

✨ 

Utbildningsstart vecka 34, 2024

Akutsjukvård, patofysiologi och sjukdomslära | 85p
Anatomi, fysiologi | 15p
Handledning |10p
Hygien, smitta och smittspridning |10p
Kommunikation och bemötande, etik och interkulturellt perspektiv | 20p
LIA 1, Lärande i arbete | 20p
LIA 2, Lärande i arbete | 20p
Examensarbete | 20p
Totalt antal YH-poäng: 200p

Behörighet att antas till utbildningen har den som:
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenut­bildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till mot­svarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning­en.

Särskilda förkunskaper:
För utbildningen krävs betyg och yrkeserfarenhet enligt följande:
Betyg: Särskilda förkunskaper är studier på gymnasial nivå, eller motsvarande med inriktning vård- och omsorgsprogrammet med lägst betyg G/E för utbildning i yrkesinriktade kurser: Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik, Medicin 1, Psykiatri 1, Psykologi 1, Specialpedagogik 1, Vård- och omsorgsarbete 1
och 2. För äldre betyg minst 3 och motsvarande kurser i äldre system.

Yrkeserfarenhet: Yrkeserfarenhet från arbete inom vård- och omsorg, som undersköterska, med en omfattning om minst 1 års heltidsarbete alternativt deltid omräknad till ett års heltid.

Reell kompetens: Du saknar skriftlig dokumentation som styrker din behörighet (betyg/intyg) och vill åberopa reell kompetens genom att du har motsvarande kunskaper som du tillägnat dig på annat sätt.

Urval: Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser tillämpas urvalsprov. Detta bokar du som sökande i yh-antagning.se.

Urvalet baseras på:
Särskilt prov: avseende grundläggande kunskaper från undersköterskeutbildningen. Provet ger max poäng 50. Vid lika poäng rangordnas resultatet från delen Medicin, hälsovård, omvårdnad.

Komplettering av betyg för pågående studier: Om du behöver komplettera med betyg från pågående studier så måste du begära det i din ansökan.
Särskilt prov: bokas via yh.antagning.se
Antagningsbesked skickas ut: Under vecka 24 som ett mail. Kom ihåg att tacka ja till din plats. 👍

Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning finansieras med statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Läs mer på www.csn.se