Vuxenutbildningen / Eftergymnasial utbildning

YH | Specialistutbildad undersköterska multisjuklighet & palliativ vård/omsorg

Utbildningen bygger på dina kunskaper från gymnasiets Vård- och omsorgsprogram eller på en Vård- och omsorgsutbildning inom vuxenutbildningen.

Utbildningsort:VänersborgAntal platser:35Antal YH-poäng:200
Utbildningsform:DistansStudietakt:HalvfartYrkeshögskoleexamen:Ja

📝 Ansökan är nu stängd

SKR tillsammans med arbetsgivare ser behovet av specialiserade undersköterskor inom olika områden. Arbetet pågår nationellt inom landsting/regioner med så kallade karriärstegar för undersköterskor. Denna inriktning ger specialiserade kompetenser inom multisjukdom och palliativ vård/omsorg.

Du har efter avslutad utbildning kompetenser i att ge personcentrerad vård och omsorg vid multisjuka/ svårt sjuka personer och palliativ vård. Efter examen har du kompetenser för att självständigt genomföra handledarsamtal och kollegial handledning på din arbetsplats. Du kan också tillämpa välfärdsteknologin utifrån lagar och föreskrifter.

En del av utbildningen, åtta veckor heltid fördelat på två tillfällen, är LIA ”Lärande i arbete”, då är du ute och praktiserar dina nya kunskaper i branschen.

Yrkesroll
Specialistutbildad undersköterska med inriktning multisjukdom och palliativ vård och omsorg.

Certifierad utbildning
Utbildningen är certifierad genom Vård- och omsorgscollage. Hos oss får du den kompetens som efterfrågas av framtida arbetsgivare!

Samarbeten
Högskolan i Väst, Kommunal
Följande kommuner: Bengtsfors, Färgelanda, Lilla Edet, Lysekil, Melle­rud, Munkedal, Orust, So­tenäs, Strömstad, Tanum, Uddevalla, Vänersborg.

Studiefinansiering/CSN
Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitte­ratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se


Ansökan stängde 23 maj:

  • Specialistutbildad undersköterska multisjukdom & palliativ vård/omsorg

Första gången du går in på ansökningsportalen måste du skapa ett konto. Du får då en länk skickad till din e-post adress. Klicka på länken i din e-post och skapa ett lösenord. Därefter kan du åter gå in på ansökningsportalen och logga in för att skapa en ansökan till vår yrkeshögskola.

✨ 

 

Handledning och pedagogiskt förhållningssätt | 10p
Hygien, smitta och smittspridning | 10p
Kommunikation och bemötande, etik och interkulturellt perspektiv | 20p
LIA 1 | 20p
LIA 2 | 20p
Specialiserad vård och omsorg; vid svår sjukdom/multisjuklighet hos äldre | 25p
Symtomlindring | 30p
Vård i livets slut utifrån palliativ vårdfilosofi | 30p
Välfärdsteknologi | 10p
Förändringsarbete, kvalitetsverktyg och hållbar utveckling | 10p
Examensarbete: inriktning förbättringskunskap | 15p
Totalt antal YH-poäng: 200p

Behörighet att antas till utbildningen har den som:
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper: Godkända betyg i följande kurser:
Betyg: Särskilda förkunskaper är studier på gymnasial nivå, eller motsvarande
med inriktning vård- och omsorgsprogrammet med lägst betyg G/E för utbildning
i yrkesinriktade kurser: Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik,
Medicin 1, Psykiatri 1, Psykologi 1, Specialpedagogik 1, Vård- och omsorgsarbete
1 och 2. Eller motsvarande äldre kurser.

Yrkeserfarenhet: Yrkeserfarenhet från arbete inom vård- och omsorg med en
omfattning om minst 1 års heltidsarbete alternativt deltid omräknad till ett års
heltid.

Reell kompetens: OM du saknar betyg som styrker din behörighet kan du
åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande
kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du
åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom
eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Urval: Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Urvalet baseras på:
Särskilt prov: avseende grundläggande omvårdnadskunskaper hämtas ur innehållet i Vård- och omsorgsarbete 1, Vård- och omsorgsarbete 2 och Medicin 1.

Provet ger max poäng 50. Vid lika poäng rangordnas resultatet från delen Medicin 1, Vård- och omsorgsarbete 2 och därefter Vård- och omsorgsarbete 1.

Komplettering av betyg för pågående studier: Om du behöver komplettera med betyg från pågående studier så måste du begära det i din ansökan.

Särskilt prov: yh-antagning.se

Antagningsbesked skickas ut senast: vecka 25 via yh-antagningen.se

Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning finansieras med statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Läs mer på www.csn.se

 

Camilla Rosengren

Utbildningsledare Yrkeshögskolan - Specialistutbildad undersköterska multisjukdom

Telefon 0521-72 18 33

Ella Höglind

Studie- och yrkesvägledare | Vänersborg

Telefon