Vuxenutbildningen / Eftergymnasial utbildning

YH | Filmarbetarutbildningen – scenografi, kostym

Filmbranschen behöver fler professionella filmarbetare då både långfilm och tv-serier ökar i produktion.

Välkommen till oss! Ansökan är öppen.✨

På Filmarbetarutbildningens kreativa funktioner väljer du mellan inriktningarna:
Scenografi och kostym

Scenografiavdelningen bygger upp och dressar inspelningsplatserna inför, under och efter inspelningen. Avdelningen ordnar även med spelrekvisita och ser till att allt är på sin plats inför varje tagning. Kostym på set ser till att alla kläder sitter som de ska, att skådespelarna är rätt klädda för kommande scen och att de får värmekläder på sig mellan tagningarna. Kostymkoordinatorn sköter planering och logistik bland kläder och kostymprovningar som ska göras före och under inspelningsperioden.

Utbildningens fokus är att du ska bli professionell och yrkesverksam filmarbetare direkt efter examen. Du kommer sedan ha ett variationsrikt och roligt jobb där ingen dag är den andra lik, och där olika inspelningsplatser och produktionsbolag kan ge dig möjligheter att jobba både när och fjärran. Allt under ständig utveckling av din egen yrkesroll.

LIA
Utbildningen består av flera LIA-perioder, ”Lärande i Arbete”, där du är på professionella film och tv-produktioner och förankrar dina teoretiska kunskaper, tränar upp din yrkesskicklighet och nätverkar med branschen.

Läs mer om hur arbetslivet som filmarbetare kan se ut
På Film i Västs webbsida finns en del exempel på hur vardagen för en filmarbetare kan se ut: https://filmservice.se/filmarbetaryrket/filmarbetaryrket

Samarbeten
Film i Väst, Gothenburg film studios, Scen och film (fackförbund), etablerade produktionsbolag i Sverige, Norge och Danmark. Den svenska yrkeskåren av etablerade frilansfilmarbetare. Storyline, postproduktionsbolag, teknikföretag, Kulturakademin, HDK-Valand med flera.

Studiefinansiering/CSN
Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.
Läs mer på www.csn.se

Studieperioder
Studieperiod 1: 240819 – 250704
Studieperiod 2: 250804 – 260327*

*Studieperiod 2 är preliminär då den kan komma att ändras utifrån när vi har film- och Tv-produktioner vilket påverkar när vi kan planera in LIA. Uppehållet under sommaren kan därför komma att ändras för en del av de studerande om vi har produktioner som kan besättas med LIA platser.

Vi finansieras delvis av EU under 2020-2023

EU-flagga

Ansökan är öppen!

Första gången du går in på ansökningsportalen måste du skapa ett konto. Du får då en länk skickad till din e-post adress. Klicka på länken i din e-post och skapa ett lösenord. Därefter kan du åter gå in på ansökningsportalen och logga in för att skapa en ansökan till vår yrkeshögskola.

 

Arbetsmiljö och säkerhet | 30p
Examensarbete | 20p
Filmbranschens aktörer och arbetsmarknad | 10p
Filmteknik och postproduktion | 15p
Internationella produktioner | 10p
Juridik och entreprenörskap | 15p
Kommunikation och konflikthantering | 20p
Specialisering teamfunktion | 50p
LIA 1: Yrkesroller och kommunikation | 40p
LIA 2: Arbetsmiljö och filmteknik | 40p
LIA 3: Produktionsplanering | 40p
LIA 4: Specialisering kreativ teamfunktion | 80p
Produktionsplanering | 20p
Yrkesroller och arbetsprocesser | 10p
Totalt antal YH-poäng: 400

Behörighet att antas till utbildningen har den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenut­bildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till mot­svarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning­en.

Särskilda förkunskaper: Film- och tv-produktion 1, eller motsvarande kunskaper.

Reell kompetens: OM du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Urval: Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande. Särskilt prov bokas via yh-antagning.se

Ansök senast: 25 april 2024
Komplettering av betyg för pågående studier: Om du behöver komplettera med betyg från pågående studier så måste du begära det i din ansökan.
Särskilt prov: bokas via yh.antagning.se
Antagningsbesked skickas ut: vecka 25 via yh-antagningen.se

Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning finansieras med statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Läs mer på www.csn.se