Vuxenutbildningen / Eftergymnasial nivå

Sym­tom­lind­ring och vård i li­vets slut

Arbetar du inom vård och omsorg och vill skaffa dig värdefull och efterfrågad specialistkunskap? Då kan YH-kursen Symtomlindring och vård i livets slut vara något för dig.

Den här kursen ger dig kunskap att bedöma, planera, genomföra, följa upp och dokumentera omvårdnaden med syfte att bevara livskvalitet. Du får även lära dig om nutrition, att handleda patientens närstående samt om vårdformer som främjar välbefinnande och lindrar smärta i livets slutskede.

Med specialistkunskap gör du skillnad – för patient, närstående, kollegor och dig själv.

Efter avslutad kurs kan du ge omsorg och vård i livets slutskede utifrån patienten och dess närståendes behov och önskemål. Du kommunicerar och bemöter utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt. Du har kompetens att identifiera symtom och använda metoder och verktyg för smärtlindring, samt ökad förmåga att ta del av nya kunskaper inom området och att utvecklas i din profession.

Patienten vårdar du i hemmiljö, på särskilt boende, inom hospicevård och sluten somatisk vård eller på sjukhusens avdelningar för palliativ vård.

Plugga och arbeta samtidigt!

Den här kursen på 60 YH-poäng går på distans med flexibel studietakt, vilket innebär att du kan fortsätta arbeta vid sidan av studierna. Undervisningen finns upplagd i vår läroplattform med förinspelade föreläsningar, handledningstillfällen och uppgifter varje vecka. Mellan tillfällena med handledning finns läraren såklart ändå tillgänglig via läroplattformen. Kursen är på 24 veckor, och första kursstart är vecka 12.

Våra YH-utbildningar är kostnadsfria. Det som kan tillkomma är kostnad för kurslitteratur.

Kursens innehåll

Under kursen behandlas följande frågor:

  • Hur är det att leva med en obotlig sjukdom och befinna sig i livets slutskede?
  • Hur identifierar vi symtom på lidande hos en palliativ patient?
  • Hur planerar och genomför vi omvårdnaden med syfte att bevara livskvalitet?
  • Hur kan vi använda metoder och verktyg för smärtlindring?
  • Hur utvärderar och dokumenterarar vi omvårdnaden?
  • Hur kan vi samtala om sorgeprocessen med den sjuke och de närstående?

Viktiga datum 📝

Ansökan öppnar 21 augusti 2023
Ansökan stänger 2 november 2023
Kursen startar 27 november 2023
Kursen slutar 10 april 2024


Hur ansöker jag?

Ansökan öppnar 21 augusti 2023.

Klicka här för att söka kursen


Behörig?