Vuxenutbildningen / Eftergymnasial utbildning

YH | Filmarbetarutbildningen – mask

Filmbranschen behöver fler professionella filmarbetare då både långfilm och tv-serier ökar i produktion.

Ansökan öppen – välkommen till oss! ✨

På Filmarbetarutbildningens kreativa funktioner utbildas inom inriktningen:
Mask

Mask-assistenten på inspelningsplatsen ser till att smink och frisyrer håller genom inspelningen – justerar mellan tagningarna och har koll på kontinuiteten så att allt stämmer och kan klippas ihop. Förutom att säkerställa att skådespelarnas mask ser rätt ut inför varje tagning, så ska även statister passa in i helheten och behöver fixas till för detta. Vid scener som innehåller SFX-smink gäller det att ha koll på och hantera materialet så att allt ser snyggt ut i den slutgiltiga bilden.

Utbildningens fokus är att du ska bli professionell och yrkesverksam filmarbetare direkt efter examen. Du kommer sedan ha ett variationsrikt och roligt jobb där ingen dag är den andra lik, och där olika inspelningsplatser och produktionsbolag kan ge dig möjligheter att jobba både när och fjärran. Allt under ständig utveckling av din egen yrkesroll.

LIA
Utbildningen består av flera LIA-perioder, ”Lärande i Arbete”, där du är på professionella film och tv-produktioner och förankrar dina teoretiska kunskaper, tränar upp din yrkesskicklighet och nätverkar med branschen.

Läs mer om hur arbetslivet som filmarbetare kan se ut
På Film i Västs webbsida finns en del exempel på hur vardagen för en filmarbetare kan se ut: https://filmservice.se/filmarbetaryrket/filmarbetaryrket

Samarbeten
Film i Väst, Sveriges Television, Teaterförbundet, etablerade produktionsbolag i Sverige, Norge och Danmark. Den svenska yrkeskåren av etablerade frilansfilmarbetare. Gothenburg Film Studios, postproduktionsbolag, teknikföretag, Kulturakademin, HDK-Valand med flera.

Studiefinansiering/CSN
Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.
Läs mer på www.csn.se

Ansökan öppnar 20 februari 2023

 

Första gången du går in på ansökningsportalen måste du skapa ett konto. Du får då en länk skickad till din e-post adress. Klicka på länken i din e-post och skapa ett lösenord. Därefter kan du åter gå in på ansökningsportalen och logga in för att skapa en ansökan till vår yrkeshögskola. Arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet inom filmproduktion | 30p
Examensarbete | 20p
Filmtekniska förutsättningar och produktionsprocessen | 10p
Internationella produktioner | 10p
Juridik och entreprenörskap | 15p
Kommunikation, bemötande och konflikthantering |  20p
LIA 1: Yrkesroller och arbetsprocess | 30p
LIA 2: Filmtekniska förutsättningar och kommunikation | 30p
LIA 3: Arbetsmiljö | 30p
LIA 4: Manusnedbrytning och produktionsplanering | 30p
LIA 5: Specialisering | 80p
Manusnedbrytning och produktionsplanering | 20p
Spelfilmsteamet och filmbranschen | 25p
Specialisering inriktning Mask  | 50p
Totalt antal YH-poäng: 400p Behörighet att antas till utbildningen har den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenut­bildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till mot­svarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning­en.

Särskilda förkunskaper: Frisör 1 och 2 eller hantverksteknik 1 och 2, eller motsvarande kunskaper.

Reell kompetens: OM du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test. Urval: Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Urvalet baseras på:

Särskilt prov:
Som urvalsgrund tillämpas särskilt prov. I årets ansökningsomgång består detta av tre delprov, två individuella och ett i grupp. Den sökande genomför samtliga delprov i följd under en av de två urvalsdagarna. Proven testar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och grundar sig i de listade förkunskapskraven och det gymnasiala ämnet Film och tv-produktion.
• Skriftligt individuellt prov: max 15 poäng
• Muntligt individuellt prov: max 10 poäng
• Praktiskt prov i grupp: max 25 poäng

Särskilt prov bokas via yh-antagning.se Ansök senast: 
Komplettering av betyg för pågående studier: Om du behöver komplettera med betyg från pågående studier så måste du begära det i din ansökan.
Särskilt prov: bokas via yh.antagning.se
Antagningsbesked skickas ut: vecka 25 via yh-antagningen.se Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning finansieras med statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Läs mer på www.csn.se

  Kontakt Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare | Vänersborg

Ella Höglind | e-post: ella.hoglind@kunskapsforbundet.se

Ansökan öppen

Första gången du går in på ansökningsportalen måste du skapa ett konto. Du får då en länk skickad till din e-post adress. Klicka på länken i din e-post och skapa ett lösenord. Därefter kan du åter gå in på ansökningsportalen och logga in för att skapa en ansökan till vår yrkeshögskola.

✨ Sök senast 27 april 2023.

Utbildningen startar 21 augusti 2023

Arbetsmiljö och säkerhet | 30p
Examensarbete | 20p
Filmbranschens aktörer och arbetsmarknad | 10p
Filmteknik och postproduktion | 15p
Internationella produktioner | 10p
Juridik och entreprenörskap | 15p
Kommunikation och konflikthantering |  15p
Specialisering maskavdelning  | 50p
LIA 1: Yrkesroller och kommunikation | 40p
LIA 2: Arbetsmiljö och filmteknik | 40p
LIA 3: Produktionsplanering | 40p
LIA 4: Specialisering kreativ teamfunktion | 80p
Produktionsplanering | 20p
Yrkesroller och arbetsprocesser | 15p
Totalt antal YH-poäng: 400p

Behörighet att antas till utbildningen har den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenut­bildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till mot­svarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning­en.

Särskilda förkunskaper: Frisör 1 och 2 eller hantverksteknik 1 och 2, eller motsvarande kunskaper.

Reell kompetens: OM du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Urval: Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Urvalet baseras på:

Särskilt prov:
Som urvalsgrund tillämpas särskilt prov. I årets ansökningsomgång består detta av tre delprov, två individuella och ett i grupp. Den sökande genomför samtliga delprov i följd under en av de två urvalsdagarna. Proven testar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och grundar sig i de listade förkunskapskraven och det gymnasiala ämnet Film och tv-produktion.
• Skriftligt individuellt prov: max 15 poäng
• Muntligt individuellt prov: max 10 poäng
• Praktiskt prov i grupp: max 25 poäng

Särskilt prov bokas via yh-antagning.se

Ansök senast: 27 april
Komplettering av betyg för pågående studier: Om du behöver komplettera med betyg från pågående studier så måste du begära det i din ansökan.
Särskilt prov: bokas via yh.antagning.se
Antagningsbesked skickas ut: vecka 25 via yh-antagningen.se

Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning finansieras med statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Läs mer på www.csn.se