Vuxenutbildningen / Eftergymnasial utbildning

YH | Filmarbetarutbildningen – mask

Filmbranschen behöver fler professionella filmarbetare då både långfilm och tv-serier ökar i produktion.

Ansökan är nu stängd.✨

På Filmarbetarutbildningens kreativa funktioner utbildas du inom inriktningen: Mask

Som maskassistent hjälper du maskdesignern att förverkliga sin kreativa vision med att skapa och underhålla skådespelarnas mask. Dina arbetsuppgifter på inspelningsplatsen är att säkerställa att hår och smink ser rätt ut, justera mellan tagningar och ansvara för att hålla kontinuitet i arbetet mot manus på set.

Det ingår också ofta i maskassistentens arbete att sköta mask på statister. Arbetet på maskavdelningen kan variera stort och du kan få hjälpa till med allt ifrån arbete med peruker, SFX-smink, tatueringar till att lägga svett och smuts.
Utbildningens fokus är att du ska bli professionell och yrkesverksam filmarbetare direkt efter examen. Du kommer sedan ha ett variationsrikt och roligt jobb där ingen dag är den andra lik, och där olika inspelningsplatser och produktionsbolag kan ge dig möjligheter att jobba både när och fjärran. Allt under ständig utveckling av din egen yrkesroll.

LIA
Utbildningen består av flera LIA-perioder, ”Lärande i Arbete”, där du är på professionella film och tv-produktioner och förankrar dina teoretiska kunskaper, tränar upp din yrkesskicklighet och nätverkar med branschen.

Läs mer om hur arbetslivet som filmarbetare kan se ut
På Film i Västs webbsida finns en del exempel på hur vardagen för en filmarbetare kan se ut, samt mer information om de olika yrkesutgångarna: https://filmservice.se/filmarbetaryrket/filmarbetaryrket

Samarbeten
Film i Väst, Gothenburg film studios, Scen och film (fackförbund), etablerade produktionsbolag i Sverige, Norge och Danmark. Den svenska yrkeskåren av etablerade frilansfilmarbetare. Storyline, postproduktionsbolag, teknikföretag, Kulturakademin, HDK-Valand med flera.

Studiefinansiering/CSN
Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.
Läs mer på www.csn.se

Studieperioder
Studieperiod 1: 240819 – 250704
Studieperiod 2: 250804 – 260327*

*Studieperiod 2 är preliminär då den kan komma att ändras utifrån när vi har film- och Tv-produktioner vilket påverkar när vi kan planera in LIA. Uppehållet under sommaren kan därför komma att ändras för en del av de studerande om vi har produktioner som kan besättas med LIA platser.

Vi finansieras delvis av EU under 2020-2023

EU-flagga

Ansökan är nu stängd.

  • Klicka här för att ansöka | Filmarbetare i kreativa funktioner – mask

Första gången du går in på ansökningsportalen måste du skapa ett konto. Du får då en länk skickad till din e-post adress. Klicka på länken i din e-post och skapa ett lösenord. Därefter kan du åter gå in på ansökningsportalen och logga in för att skapa en ansökan till vår yrkeshögskola.

Utbildningen startar augusti 2024

Arbetsmiljö och säkerhet | 30p
Examensarbete | 20p
Filmbranschens aktörer och arbetsmarknad | 10p
Filmteknik och postproduktion | 15p
Internationella produktioner | 10p
Juridik och entreprenörskap | 15p
Kommunikation och konflikthantering |  15p
Specialisering maskavdelning  | 50p
LIA 1: Yrkesroller och kommunikation | 40p
LIA 2: Arbetsmiljö och filmteknik | 40p
LIA 3: Produktionsplanering | 40p
LIA 4: Specialisering kreativ teamfunktion | 80p
Produktionsplanering | 20p
Yrkesroller och arbetsprocesser | 15p
Totalt antal YH-poäng: 400p

Behörighet att antas till utbildningen har den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenut­bildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till mot­svarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning­en.

Särskilda förkunskaper: Frisör 1 och 2 eller hantverksteknik 1 och 2, eller motsvarande kunskaper.

Reell kompetens: OM du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Urval: Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande. Särskilt prov bokas via yh-antagning.se

Ansök senast: 25 april 2024
Komplettering av betyg för pågående studier: Om du behöver komplettera med betyg från pågående studier så måste du begära det i din ansökan.
Särskilt prov: bokas via yh.antagning.se
Antagningsbesked skickas ut: vecka 25 via yh-antagningen.se

Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning finansieras med statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Läs mer på www.csn.se