Vuxenutbildningen / Eftergymnasial nivå

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Behöver du stärka upp din kompetens kring NPF? I så fall är YH-kursen Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kanske något för dig!

Medverka till förbättrad livskvalitet och arbetsmiljö
Personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) förekommer i alla åldrar och verksamheter som berör människor; vård, skola och omsorg. Genom att förstå hur personer med olika former av NPF fungerar kan du medverka till att förbättra såväl livskvaliteten för den enskilde som arbetsmiljön på din arbetsplats.

Med relativt enkla medel – rätt bemötande och de riktiga verktygen – kan du göra stor skillnad för personer med NPF. De kan få stöd i sina svårigheter med reglering av uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå, samspelet med andra människor, inlärning och minne, att uttrycka sig i tal och skrift samt med motoriken.

Efter avslutad kurs har du bättre förståelse för vilka utmaningar personer med NPF står inför både individuellt och i grupp – i lärmiljön såväl som i hemmiljön. Du har kompetens att:

  • professionellt bemöta människor med NPF i din yrkesroll, för att skapa goda förutsättningar för såväl individ som omgivning att lyckas och må bra
  • skapa, och nå ut med, handlingsplaner för att bättre kunna använda dig av likvärdiga strategier i bemötandet av personer med NPF

Plugga och arbeta samtidigt!
Den här kursen på 50 YH-poäng går helt på distans med flexibel studietakt, vilket innebär att du kan fortsätta arbeta vid sidan av studierna. Inga fysiska träffar. Den riktar sig till dig som har minst ett års erfarenhet av att arbeta med människor inom skola, vård och omsorg. Kanske har du jobbat som undersköterska, stödassistent, lärare eller sjuksköterska? Eller som studie- och yrkesvägledare, vårdbiträde, medicinsk sekreterare eller i en annan roll där du möter människor?

Undervisningen finns upplagd i vår läroplattform med förinspelade föreläsningar som du ser när det passar dig. Handledningstillfällen och examinationsuppgifter läggs ut löpande, och mellan tillfällena med handledning finns läraren såklart ändå tillgänglig via läroplattformen.

Våra YH-utbildningar är kostnadsfria. Det som kan tillkomma är kostnad för kurslitteratur.

Kursens innehåll

Under kursen behandlas följande frågor:

  • Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?  
  • Hur kan vi jobba med anpassningar av miljö och organisationsstrukturer?
  • Hur kan vi jobba med bemötandet av barn, unga, vuxna och äldre med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt av deras närstående?
  • Hur ser strukturen/möjligheterna till hjälp ut i samhället?

📝 Viktiga datum 

Ansökan öppnar 29 juli 2023
Ansökan stänger 7 september 2023
Kursen startar 25 september 2023
Kursen slutar 22 december 2023


Hur ansöker jag?

Ansökan öppnar 29 juli 2023.

Klicka här för att söka kursen


Behörig?