Kategori: Nyheter

Visar 83 nyheter från 2014 till 2021.

Kunskapsförbundet Väst, 08 maj

Koll på kvalitén? | DEL 2

Det blev en vårtermin som ingen annan tidigare, och som på förhand var svår att förutse. Men vad händer i Skolsverige och inte minst inom Kunskapsförbundet Väst när vi drabbas av en krissituation...

Kunskapsförbundet Väst, 21 april

Organisationer hjälps åt för att utbilda vårdpersonal

NU-sjukvården och Kunskapsförbundet Väst hjälps åt för att snabbt utbilda personal som behövs inom sjukvården. På NÄL pågår just nu två utbildningar där vårdlärare från Kunskapsförbundet...

Kunskapsförbundet Väst, 03 april

Elevhälsan – Vi finns här för dig!

Under pågående distansundervisning kan elever inom Kunskapsförbundets gymnasieskolor ringa till elevhälsan för råd, hjälp eller bara för ett stödjande samtal . Tveka inte att höra av dig till...

Kunskapsförbundet Väst, 18 mars

Hej vårdnadshavare och elev!

Kunskapsförbundet har gått över till distansundervisning för alla våra utbildningar. Vi tänkte därför att det vore bra att skicka ut några tips och råd till vårdnadshavare och elever kring distansundervisning...

Kunskapsförbundet Väst, 17 mars

Distansundervisning från och med imorgon onsdag (18 mars)

Från och med imorgon onsdag övergår skolan till distansundervisning enligt rekommendation från Regeringen. Det betyder att skolan fortsätter men i en annan form, och du som elev behöver ta ett extra...

Kunskapsförbundet Väst, 11 mars

Om Coronaviruset (covid-19) - 2020-03-11

Vi vet att det förekommer bekräftade fall av Coronaviruset, Covid-19, i vårt närområde och att det kan komma att påverka våra verksamheter. Varje fall hanteras individuellt och i samråd med Smittskyddsenheten...

Kunskapsförbundet Väst, 11 mars

Bra att veta: Coronaviruset (Covid-19)

Information från Folkhälsomyndigheten på flera språk: Länk till flera språk hittar du här Fler länkar från Folkhälsomyndigheten hittar du till höger Skydda dig och andra från smittspridning...

Kunskapsförbundet Väst, 10 mars

Om Coronaviruset (covid-19)

Kunskapsförbundet följer de nationella riktlinjer som är upprättade från Folkhälsomyndigheten samt UD:s riktlinjer för utlandsresor. Folkhälsomyndighetens bedömning ändrad från måttlig (9 mars)...

Kunskapsförbundet Väst, 03 mars

Koll på kvalitén? | DEL I

Kunskapsförbundet ska vara en drömfabrik för alla, en plats där elever kan få hjälp att nå sina drömmar och känna framtidslust. Våra skolor erbjuder det viktigaste för uppfyllandet av alla livsdrömmar:...

Kunskapsförbundet Väst, 02 mars

Ryktesspridning coronavirus

Det har idag förekommit ryktesspridning om att smittan finns inom Kunskapsförbundets verksamheter – så är inte fallet. Om någon elev skulle bära på Coronaviruset (covid-19) kommer Smittskydd...

Kunskapsförbundet Väst, 28 februari

Information om Coronaviruset (covid-19)

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer risken som mycket låg för att smittan ska spridas i Sverige. Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning...

Kunskapsförbundet Väst, 06 februari

Kvalitetsstämma 2020

[wonderplugin_gallery id=”7″] Under tisdagen hölls Kunskapsförbundets sjätte kvalitetsstämma i ordningen. Stämman är en möjlighet för ledning, lärare, stödpersonal, politiker, förbundskontor...