Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2024 / 06 / 12

Vuxstämma i Kunskapsförbundet

Under tisdagen samlades vuxenutbildningen för att gå igenom utvecklingsåret som gått. Vilket fint år vår vuxenutbildning haft!

Tillsammanskraft gick som en röd tråd genom Vuxenutbildningens kvalitetsstämma 2024 som gick av stapeln på tisdagsförmiddagen. Dagen inleddes av Rektor Johans som välkomnade alla deltagare till en dag fylld med inspiration, kunskap och delning av framgångsrika arbetssätt.

Först ut var personal knutna till vår Kombinationsutbildning med språkstöd. Här tog vi del av nyckelfaktorer till deras framåtgång, vilket inkluderar ett nära samarbete mellan lärare i svenska som andra språk (Sva) och yrkeslärare.

”Det mest effektiva arbetssättet är när sva-läraren är med på yrkeslektionerna, både på de teoretiska och de praktiska” vittnar lärarna samstämmigt om.

Att få fördjupat stöd av studiehandledare för att förtydliga begrepp och tillsammans med elever hitta strategier för att överbygga hinder är också något som visat sig ha goda effekter för elevernas språkutveckling.  Det är inte bara samarbetet kring klassrumsundervisningen som är en framgång på kombinationsutbildningarna utan ett nära samarbete med den lokala arbetsmarknaden för att skapa bra förutsättningar för arbetsplatsförlagt lärande (APL) och framtida anställningar är ytterligare.

”Det finns en god vilja och man ser det som meningsfullt i branscherna att samverka för att skapa goda förutsättningar APL. Det är tydligt att vi behöver varandra” betonade arbetslaget.

Kunskapsförbundet har kombinationsutbildningar i Lokalvård, Hotell och Turism, Restaurangbiträde samt Vård och omsorg.

Under eftermiddagspasset var det SO-arbetslaget som berättade om de vinster de såg med att ha gått från att arbeta i stuprör med en lärare på varje kurs till ett tvålärarsystem. Genom att undervisa tillsammans skapar de bättre förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Lärarna upplever att de kompletterar varandras kunskaper på ett sätt som ökar elevernas intresse och undervisningens kvalitet. So-laget har ett välutvecklat samarbete med Vuxenutbildningens båda skolbibliotekarier. Tillsammans använder de skönlitteratur och andra resurser i undervisningen för att fördjupa elevernas förståelse för ämnesinnehållet och skolbibliotekarierna genomför dessutom viktiga lektionsinspel om källkritik utifrån deras specifika kompetens. So-arbetslaget avslutar sin presentation med att säga; ”Vi tror att vi kan spela roll för eleverna och samhället i stort genom att ge eleverna många olika perspektiv i undervisningen.”

Engagemang och energi genomsyrade stämman och dagen avrundades med reflektioner och samtal mellan vår förbundsstrateg Jan-Erik, verksamhetschef Malin och rektor Johan kring Vuxenutbildningen – nuläge och framtid. De betonade bland annat vikten av att vi alla ser oss som ambassadörer för Kunskapsförbundet. Det innebär att vi i Kunskapsförbundet, som den samhällsaktör vi vill verka som och ta ansvar för att vara, samarbetar med kommuner, näringsliv och ideella organisationer i syfte att skapa än bättre förutsättningar i vårt område.   ”Det härliga med vuxenutbildningen är att man aldrig slår sig till ro – det finns alltid nya spännande utvecklingsområden och arenor att delta i”, sa Jan-Erik och satte punkt för årets Vuxstämma.

Kunskapsförbundet Väst, 05 juli

Vi har ett problem - våra elever vill bli lärare!

Vi gillar film här på Kunskapsförbundet. Ibland när vi vill veta vad våra elever tycker och tänker om viktiga saker, som deras utbildning och framtid, intervjuar vi dem och passar på att göra film. Något som dagens unga inte har några som helst problem med. Att bli filmad...

Kunskapsförbundet Väst, 27 juni

Kunskapsförbundet är stolta sponsorer till Pride

Kunskapsförbundet är självfallet alltid med och stöttar rätten till att få vara den man är, och bli så mycket man kan! Även i år är vi stolta sponsorer av årets Pridefestival. 🏳‍🌈❤✨ – I Kunskapsförbundet ska alla elever och medarbetare få bli så mycket...

Kunskapsförbundet Väst, 27 juni

"Att utvecklas tillsammans är roligare! Tillsammans är grejen."

I Kunskapsförbundet sätter vi punkt för våren och läsåret med en rad olika utvecklingskonferenser. Igår var det dags för den sista för vårterminen – dialogkonferens för skolledare. Dialogkonferens är ett vanligt begrepp i Drömfabriken. Det är en konferensform där deltagarna...

Kunskapsförbundet Väst, 19 juni

Kvalitet (och sommarlov) i Drömfabriken

Läsårets sista dag och semester och sommarlov lurar runt hörnet för större delen av personalen i Drömfabriken. Det är dags att knyta ihop säcken och rektorerna på respektive gymnasieskola samlar personalen aulan för att tillsammans summera årets kvalitetsarbete. Utgångspunkten...