Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2024 / 05 / 27

Högtidsstund med nya förstelärare

Högtidsstund med våra nya förstelärare, en introduktion av uppdraget och samtal om hur framtiden ser ut för försteläraruppdraget och skolutveckling i Kunskapsförbundet.

Under våren har det pågått en ansökningsprocess för nya förstelärare i Kunskapsförbundet. Ett uppdrag där skolutveckling står i fokus och där du arbetar med utvecklingsfrågor i ett bredare perspektiv. I år har vi fem nya förstelärare, där majoriteten av dem arbetar på en yrkesutbildning.

Det är tillsammanskraft som skapar grunden för det utvecklingsarbete som vi gör. Vi blir starka och kloka tillsammans och de känns helt rätt med dessa fem tjejer som brinner för skolutveckling och elevers förbättrade lärande, säger Lisa Thörn utvecklingschef i Kunskapsförbundet.

Under fredagen hölls en liten installationscermoni där nya förstelärare ihop med rektorer och utvecklingschef fick diskutera uppdraget förstelärare, samt lära mer om hur Kunskapsförbundet arbetar med skolutveckling på en övergripande nivå. De gick igenom olika teaoretiska begrepp som bland annat Teacher leaders (Harris & Mujis)  och Förändringsagenter (Ulf Blossing) och förestelärarna fick i uppdrag att fundera över hur de vill forma sin roll tillsammans med kollegor och rektor.

”Jag vill ta tillfälle att gratulera till det nya uppdraget, men också diskutera innebörden av det tillsammans med lärarna. Det är ett fint och stort uppdrag att vara förstelärare och nu ser jag väldigt mycket fram emot att följa tjejernas resa i skolutvecklingens värld. Jag är säker på att de kommer göra fantastiska saker för Kunskapsförbundets elever.” fortsätter Lisa.

De var taggade tjejer som fick blommor och gratulationer av förbundsledningen. ”Det känns som en boost i yrkeslivet!”. ”Nervöst och spännande att ta sig an ett nytt uppdrag” ”En speciell känsla att få hjälpa de unga personerna som jag brinner för… på ett nytt sätt, att vi fortsätter fightas för dem i skolutvecklingens anda. Det är för dem vi gör detta.”