Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2024 / 05 / 22

Vård- och omsorgscollege har regional styrgruppsträff

Hur gör vi för att tillgodose vårdbranschen med rätt kompetens idag och i framtiden? Hur skapar vi vårdutbildningar som lockar och ger jobb?

Under onsdagen samlades Vård- och omsorgscollege regional styrgrupp i Vänersborg. Kunskapsförbundet Väst var värd för träffen och på agendan stod bland annat samverkan kring strategisk kompetensförsörjning, kompetensväxling samt kvalitetssäkrad handledarutbildning. 

”Det är en enormt viktig samverkansgrupp där representanter från olika verksamheter från vår delregion möts och där samtliga 14 kommuner finns med, även Nu-sjukvården, Fyrbodals Kommunalförbund. Värdefullt och få träffas och ha dialoger kring våra vårdutbildningar, säger Amir Dahan Agerlund, utbildningschef för Yrkeshögskolan i Kunskapsförbundet Väst.

Vård- och omsorgscollege finns på både gymnasie- och vuxenutbildning i Kunskapsförbundet. Det är ett sätt för utbildningsaktörer att knyta utbildningen närmare yrkeslivet och samverka i utbildningsfrågor och branschfrågor. Vi blir bättre tillsammans.