Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2020 / 02 / 03

Utbildningsministern på besök

Besöket är en del i ministerns kunskapsresa genom Skolsverige med syftet att öka kunskapen om lärares och elevers förutsättningar runt om i landet.

Ministern besökte en lektion i yrkespaketet för gymnasielagselever i Vänerparken. Där hon träffade både elever och lärare på Vuxenutbildningen. Under eftermiddagen gjorde hon ett besök på Birger Sjöberggymnasiet för att gästa en matematiklektion med elever från Vård- och omsorgsprogrammet.

Dagen avslutades med ett samtal mellan utbildningsministern, rektorer, politiker, förbundsledning och fackliga representanter där temat var utmaningar och fördelar med att driva en delregional skolverksamhet i nära samarbete med kommuner, vilket Kunskapsförbundet är.

Vi är väldigt glada för att ett av stoppen på ministerns kunskapsresa blev hos oss i Kunskapsförbundet.