Kunskapsförbundet Väst

Styrande dokument

Kunskapsförbundet Väst verksamhet regleras av våra styrdokument: förbundsordning,  konsortialavtal, direktionens reglemente och delegationsordningen.


Förbundsordning

Förbundsordningen reglerar förbundets ändamål och uppgifter på ett övergripande plan. Dokumentet har antagits av fullmäktigeförsamlingarna i Kunskapsförbundet Västs ägarkommuner Trollhättans Stad och Vänersborgs Kommun. Förbundsordningen reglerar bland annat:

– Förbundets organisation
– Antal ledamöter och ersättare i direktionen
– Övergripande regler kring budget och ekonomisk uppföljning

I 3:e kapitlet 28§ kommunallagen återfinns föreskrifter om vad som ska finnas med i Förbundsordningen.

Konsortialavtal

Konsortialavtalet reglerar samarbetet mellan medlemmarna i Kunskapsförbundet, Trollhättans Stad och Vänersborgs Kommun.

Direktionens reglemente

Direktionens reglemente bestämmer direktionens uppdrag och sammanträdesregler. Reglementet har beslutats av ägarkommunernas fullmäktige.

Delegationsordning

Delegationsordningen reglerar vem som har rätt att besluta i frågor som rör Kunskapsförbundets Västs verksamhet. Delegationsordningen beslutas av Kunskapsförbundets Västs direktion.