Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2020 / 06 / 01

Gymnasieskolan öppnar – äntligen!

I fredags kom beskedet att gymnasieskolan kan öppna för undervisning på plats i augusti.
Det innebär att våra nya elever i årskurs 1 kan börja sin gymnasietid på plats i skolan – och att våra fina elever i årskurs 2 och 3 också kommer tillbaka till oss.

Vi kommer fortsatt följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och bekämpa smittspridning på samma sätt som man gör i grundskolorna. Våra gymnasieskolor planerar för hur detta ska ske under sommaren så att det är klart till terminsstarten. Vi är också beredda på att snabbt kunna ställa om undervisningen till distansundervisning, helt eller i delar, om nya riktlinjer och åtgärder rekommenderas.

Vuxenutbildningen och våra YH-utbildningar är utbildningar som riktas mer mot vuxna studerande – de hänvisas till de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället. Det kan till exempel innebära att distansundervisning hålls när så är möjligt, som för teoretiska moment, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment. Mer information runt just vuxenutbildning och YH-utbildningar får vi komplettera med lite längre fram när vi vet mer om smittspridningsläget och rekommendationer inför hösten.

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19—regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset—fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen#Text1