Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2015 / 03 / 25

Förändringar i utbudet på gymnasiet

Vissa program och inriktningar har få sökanden inför hösten 2015 och därför har Kunskapsförbundets direktion under tisdagen beslutat att göra vissa förändringar i gymnasieskolornas utbildningsutbud.

  • Antagningen till Estetiska programmet inriktning Bild sam Estetiska programmet inriktning Estetik och Media på Magnus Åbergsgymnasiet stoppas hösten 2015.
  • Antagningen till El- och energiprogrammet på Magnus Åbergsgymnasiet stoppas hösten 2015 och förläggs till Birger Sjöberggymnasiet. Viss undervisning kommer även att hållas på anläggningen i Trollhättan.
  • Antagningen till Industritekniska programmet på Birger Sjöberggymnasiet stoppas hösten 2015 och utbildningen förläggs permanent till Nils Ericsonsgymnasiet.

De 20-tal elever som inför hösten sökt program eller inriktningar som berörs av förändringen har kontaktas på telefon av studie- och yrkesvägledare under tisdag eftermiddag.