Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2021 / 03 / 26

Distansundervisning till 18 april

Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphör att gälla efter den 1 april.

Anledningen till det är att mycket tyder på att ungas psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin. Många elever har svårt att tillgodogöra sig undervisningen när den bedrivs på distans, många känner oro inför framtiden och känner sig ensamma och isolerade.

De skärpta regionala rekommendationerna för att minska smittspridningen i Västra Götaland förlängs dock ytterligare och gäller nu fram till 18 april. I den rekommenderas gymnasieskolor att undervisa varje elev på plats i skolan minst 20 procent av den schemalagda tiden, resterande tid på distans.

Den fördelning av när- och fjärrundervisning vi genomfört de sista veckorna i Kunskapsförbundet fortsätter vi med tills Smittskyddsenheten i Västra Götalandsregionen ger andra rekommendationer. Så fort vi får klartecken från dem att öka på andelen närundervisning kommer vi att göra det!

Vi vet att ni elever längtar att få komma till skolan och att allt ska börja bli som vanligt men vi kanske får ställa in oss på att delar av undervisningen förmodligen kommer att fortsätta vara på distans ett tag till.

Precis som vanligt kommer dina lärare att meddela vad som gäller för just dig – det är viktigt att du har koll på It´s learning och på Instagram eller Facebook så du inte missar någon information.

Om skolorna ska kunna öppna upp för fler elever på plats så krävs det att det sker smittsäkert för elever och personal och att alla hjälps åt att följa de riktlinjer som finns i lokalerna.

De allmänna rekommendationerna blir än viktigare för att stoppa smittspridningen:

  • Var hemma om du är sjuk/uppvisar symptom (gäller även vid lättare symptom)
  • Om möjligt välj att cykla eller gå till skolan – på så vis hjälper vi till att minska belastningen på kollektivtrafiken för dem som måste åka.
    Det är rekommenderat att man bär munskydd i kollektivtrafik.
  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna
  • Sjukanmäl dig om du är inte kan närvara i undervisningen, samt kontakta din mentor

Vänta inte med att ta kontakt med din lärare, IT, Elevhälsan eller rektorerna om det är något som inte fungerar eller du behöver hjälp med. De finns ju där för att stötta dig i dina studier oavsett om du jobbar på distans eller är på plats i skolan.

Håll i ❤ Håll ut ❤ Håll avstånd

Inte långt kvar nu…

Skolledningen på gymnasieskolorna Kunskapsförbundet

Magnus Åbergsgymnasiet infomag@kunskapsforbundet.se

Nils Ericsonsgymnasiet infone@kunskapsforbundet.se

Birger Sjöberggymnasiet infobsg@kunskapsforbundet.se