Nyheter

Visar 93 nyheter från 2014 till 2022.

Kunskapsförbundet Väst, 03 apr

Elevhälsan – Vi finns här för dig!

Under pågående distansundervisning kan elever inom Kunskapsförbundets gymnasieskolor ringa till elevhälsan för råd, hjälp eller bara för ett stödjande samtal . Tveka inte att höra av dig till...

Kunskapsförbundet Väst, 18 mar

Hej vårdnadshavare och elev!

Kunskapsförbundet har gått över till distansundervisning för alla våra utbildningar. Vi tänkte därför att det vore bra att skicka ut några tips och råd till vårdnadshavare och elever kring distansundervisning...

Kunskapsförbundet Väst, 17 mar

Distansundervisning från och med imorgon onsdag (18 mars)

Från och med imorgon onsdag övergår skolan till distansundervisning enligt rekommendation från Regeringen. Det betyder att skolan fortsätter men i en annan form, och du som elev behöver ta ett extra...

Kunskapsförbundet Väst, 11 mar

Om Coronaviruset (covid-19) - 2020-03-11

Vi vet att det förekommer bekräftade fall av Coronaviruset, Covid-19, i vårt närområde och att det kan komma att påverka våra verksamheter. Varje fall hanteras individuellt och i samråd med Smittskyddsenheten...

Kunskapsförbundet Väst, 11 mar

Bra att veta: Coronaviruset (Covid-19)

Information från Folkhälsomyndigheten på flera språk: Länk till flera språk hittar du här Fler länkar från Folkhälsomyndigheten hittar du till höger Skydda dig och andra från smittspridning...

Kunskapsförbundet Väst, 10 mar

Om Coronaviruset (covid-19)

Kunskapsförbundet följer de nationella riktlinjer som är upprättade från Folkhälsomyndigheten samt UD:s riktlinjer för utlandsresor. Folkhälsomyndighetens bedömning ändrad från måttlig (9 mars)...

Kunskapsförbundet Väst, 03 mar

Koll på kvalitén? | DEL I

Kunskapsförbundet ska vara en drömfabrik för alla, en plats där elever kan få hjälp att nå sina drömmar och känna framtidslust. Våra skolor erbjuder det viktigaste för uppfyllandet av alla livsdrömmar:...

Kunskapsförbundet Väst, 02 mar

Ryktesspridning coronavirus

Det har idag förekommit ryktesspridning om att smittan finns inom Kunskapsförbundets verksamheter – så är inte fallet. Om någon elev skulle bära på Coronaviruset (covid-19) kommer Smittskydd...

Kunskapsförbundet Väst, 28 feb

Information om Coronaviruset (covid-19)

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer risken som mycket låg för att smittan ska spridas i Sverige. Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning...

Kunskapsförbundet Väst, 06 feb

Kvalitetsstämma 2020

[wonderplugin_gallery id=”7″] Under tisdagen hölls Kunskapsförbundets sjätte kvalitetsstämma i ordningen. Stämman är en möjlighet för ledning, lärare, stödpersonal, politiker, förbundskontor...

Kunskapsförbundet Väst, 03 feb

Utbildningsministern på besök

Besöket är en del i ministerns kunskapsresa genom Skolsverige med syftet att öka kunskapen om lärares och elevers förutsättningar runt om i landet. Ministern besökte en lektion i yrkespaketet för...

Kunskapsförbundet Väst, 24 jan

Yrkeselever får utlandspraktik genom VG+ projektet

Det var i augusti 2019 som VG+ startades igång, ett 2-årigt projekt inom Erasmus+ som leds av Vänersborgs kommun. Projektet gör det möjligt för gymnasieelever från Kunskapsförbundet Väst att göra...