Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2016 / 07 / 19

Vad gäller kring Estetiska programmet?

Våra estetiska program är bra

Inom Kunskapsförbundet finns Estetiska programmet på två skolor, Magnus Åbergsgymnasiet och Birger Sjöberggymnasiet. På båda skolorna erbjuder vi en utbildning av hög kvalitet med mycket kompetenta lärare inom musikens olika ämnen och instrument. Vi har också ett gott samarbete med både Musikskolan i Vänersborg och N3 i Trollhättan när vi behöver komplettera med olika typer av specialistkunskap. Både lärare och elever är nöjda med det samarbetet.

Som ansvariga rektorer vill vi gärna förtydliga att du som elev får en lika bra utbildning oavsett vilken skola du läser Estetiska programmet på. Vi vill också förtydliga att politikerna i Kunskapsförbundets direktion inte har lagt ner något program, beslutet som togs är att tillfälligt stoppa antagningen till Estetprogrammet på Birger Sjöberggymnasiet inför hösten. Som rektorer planerar vi för att starta båda estetutbildningarna som vanligt under nästkommande år och Spetsutbildningen i musik startar som planerat på Birger Sjöberggymnasiet i augusti.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss så berättar vi mer om våra utbildningar!

Lena Bogren, rektor, Magnus Åbergsgymnasiet
Lisa Kullgren, rektor, Birger Sjöberggymnasiet