Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2017 / 08 / 28

Kunskapsförbundet blir först med utbildning i Västsverige

Utbildningen som är en ettårig yrkeshögskoleutbildning bedrivs i Kunskapsförbundets regi i lokaler i Vänerparken men också en dag i veckan på Restad gård. Intresset för utbildningen har varit stort, cirka 100 personer sökte till de 30 platserna. Initiativet till utbildningen, som är en Yrkeshögskoleutbildning, har tagits av Kunskapsförbundet Väst tillsammans med ett stort antal västsvenska kommuner och privata aktörer såsom Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Högskolan Väst och Svenska kyrkan.