Vuxenutbildningen / Eftergymnasial utbildning

YH | Integrationspedagog

Vill du arbeta med att ge människor ett bättre liv genom en bra start i det nya hemlandet? Då är integrationspedagog en utbildning för dig!

Utbildningsort:VänersborgAntal platser:30Antal YH-poäng:225
Utbildningsform:BundenStudietakt:HalvfartYrkeshögskoleexamen:Ja

Sverige har tagit emot många människor på flykt, unga som vuxna. Flertalet kommer kanske att stanna i Sverige och bygga sin nya framtid här. Det rör sig om människor med väldigt olika förutsättningar – en del har en utbildning med sig från sitt hemland, andra inte. Många bär på otäcka minnen efter de trauman som flykten och/eller tillvaron orsakat. Dessa personer befinner sig nu i våra reguljära utbildningssystem, i arbetsmarknadsåtgärder, på arbetsplatser samt i särskilda boenden.

Om vi i Sverige ska bli framgångsrika med integrationsarbetet förutsätts att de som möter våra nysvenskar i skolor, på arbetsplatser och i boenden har en formell och adekvat utbildning för uppdraget. Det har en Integrationspedagog!

En stor del av utbildningen, tio veckor, är LIA ”Lärande i arbete”. Då är du ute och praktiserar dina nya kunskaper i verkligheten i någon av alla de organisationer som efterfrågar den här kompetensen och som vi samarbetar med.

Yrkesroll
Integrationspedagog, integrationshandläggare, flyktingguide, brobyggare, boendestödjare, integrationssamordnare, elevcoach och samhällsinformatör.

Samarbeten
Arbetsmarknadsenheter, behandlingshem, grund- och gymnasieskolor, Högskolan Väst, Lärlingsgymnasiet i Sverige AB, Restad Gård, Rädda Barnen, SFI, Studieförbund
Följande kommuner:
Ale, Alingsås, Bengtsfors, Göteborgs stad, Lysekil, Mellerud, Sotenäs, Stenungsund, Tanum, Trollhättan stad och Uddevalla.

Studiefinansiering/CSN
Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.
Läs mer på www.csn.se

Integrationspedagog Yrkeshögskolan Kunskapsförbundet Väst from Ingemar Media on Vimeo.

ANSÖKAN ÄR STÄNGD | Integrationspedagog

 

Första gången du går in på ansökningsportalen måste du skapa ett konto. Du får då en länk skickad till din e-post adress. Klicka på länken i din e-post och skapa ett lösenord. Därefter kan du åter gå in på ansökningsportalen och logga in för att skapa en ansökan till vår yrkeshögskola.

Dokumentation och kvalitetsarbete | 10p
Barn, unga och familj | 20p
Examensarbete | 15p
Hälsopedagogiska verktyg | 10p
Kommunikation, samtalsmetodik och konflikthantering | 20p
Kris, ångest och trauma | 25p
Perspektiv på kultur och etnicitet | 30p
LIA 1 | 25p
LIA 2 | 25p
Lärande, pedagogiska metoder och handledning | 20p
Professionellt förhållningssätt | 15p
Sverige för nyanlända | 10p
Totalt antal YH-poäng: 225p

Behörighet att antas till utbildningen har den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenut­bildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till mot­svarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning­en.

Särskilda förkunskaper: Godkända betyg i följande kurser:
Betyg: Lägst betyget G/E i Svenska A alt. Svenska 1 eller Svenska som andraspråk A alt. 1, religionskunskap A eller Religionskunskap 1, Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1a1. Eller motsvarande äldre kurser.
Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

Reell kompetens: OM du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Urval: Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser tillämpas urvalsprov. Detta bokar du som sökande i yh-antagning.se.

Urvalet baseras på:
Särskilt prov: Utifrån relevanta fall från arbetslivet och de särskilda förkunskaperna läses branschanknuten text. Den sökande svarar skriftligt på frågor med anknytning till texten i syfte att visa hur man klarar att ta till sig information och vilken studieförmåga man har. (Max 15 poäng)

Tidigare utbildning: Om den sökande har relevant utbildning utöver det allmänna behörighetskravet utgör denna grund för urval. Relevant utbildning är utbildning inom områdena integration och arbetsmarknad, eller utbildning med pedagogisk/social inriktning eller kulturell inriktning med relevans för integration. Även utbildning i ett tredje språk som bedöms relevant är grund för urval.
Tidigare utbildning värderas enligt:
4,5-6 månader, 1p | 7,5-12 månader, 2p | 13,5-18 månader, 3p | 19,5-24 månader, 4p | 25,5-30 månader, 5p | 31,5-36 månader, 6p | Max antal poäng är 6

ANSÖKAN ÄR STÄNGD
Komplettering av betyg för pågående studier: Om du behöver komplettera med betyg från pågående studier så måste du begära det i din ansökan.
Särskilt prov: bokas via yh.antagning.se
Antagningsbesked skickas ut: vecka 25 via yh-antagningen.se

Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning finansieras med statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Läs mer på www.csn.se