Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2020 / 01 / 24

Yrkeselever får utlandspraktik genom VG+ projektet

Det var i augusti 2019 som VG+ startades igång, ett 2-årigt projekt inom Erasmus+ som leds av Vänersborgs kommun. Projektet gör det möjligt för gymnasieelever från Kunskapsförbundet Väst att göra en 3 veckors praktik utomlands under 2020/2021. Ett äventyr som ger både lärdom, nya perspektiv och kontakter för livet.

Erasmus + mobilitetsprojekt för yrkesutbildningar

Programmet ger möjlighet till organisationer som jobbar med yrkesutbildning att söka bidrag för arbetsplatsförlagt lärande, kompetensutveckling och utbyten för att ge studerande värdefull utlandspraktik. Kunskapsförbundet Väst arbetar med Erasmus för både gymnasiet och Vuxenutbildningen för att möjliggöra praktik utomlands för våra elever.

VG+

VG+ (Västra Götland´s students on Erasmus+ for the competences of tomorrow) är ett samarbetsprojekt mellan Vänersborgs kommun och Uniser, ett socialt kooperativ i Italien som erbjuder mobilitetstjänster. Projektet erbjuder en 3 veckors praktik utomlands för 100 elever från Kunskapsförbundets Väst och Drottning Blankas yrkesförberedande program. Praktikperioderna är indelade i tre olika omgångar: februari 2020, oktober 2020 och februari 2021.

De studenter som antas kommer att ha möjlighet att tillämpa sina färdigheter och förmågor genom 7 olika europeiska samarbetspartners på destinationerna: Italien (UNISER, Forlí); Spanien (MUNDUS, Zaragoza och INCOMA, Sevilla); Cypern (EDUGATE, Paphos); Frankrike (ALFAMED, Perpignan); Polen (MODE, Wroclaw), Nordirland (FOYLE, Derry).

Under tisdagsmorgonen samlades gymnasieelever i Vänersborg för att få information om projektet. Vänersborg Kommun träffade några av gymnasieungdomarna läs mer här!