Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2015 / 09 / 29

Utnämning till ”Förstklassig skola”

De skolor som erhåller utmärkelsen får ett bevis på att de tar det här med utbildning på allvar. En förstklassig skola har både kunskap, resurser och vilja att ge sina elever bästa tänkbara utbildning – både avseende teori och praktik.

De elever som går på förstklassiga skolor vet att de får en utbildning som är kvalitetssäkrad av branschen och som kommer underlätta vid den fortsatta utbildningen på företag. Dessutom ger en förstklassig utbildning bättre förutsättningar att erhålla branschcertifikat vid första försöket. De företag som tar emot APL-elever eller anställer en person som har gått på en försklassig skola vet att personen har en god grund att stå på. Branschen rekommenderar företagen att prioritera att ta emot elever som har gått på förstklassiga skolor.

Det VVS-branschens yrkesnämnd går på när de utser en skola till ”Förstklassig skola” är bland annat utbildningens innehåll, lärarna och klasserna, lokalerna, verktyg och material, arbetsplatsförlagt lärande och elevernas möjligheter.