Vuxenutbildningen / Nyheter / 2023 / 06 / 27

Sjukvårdsbiträde – en helt ny utbildning.

Kunskapsförbundet/Vuxenutbildningen, Uddevalla Vuxenutbildning och NU-sjukvården startar hösten 2023 en gemensam utbildning till sjukvårdsbiträde. Utbildningen är nio månader lång och motsvarar första delen av undersköterskeutbildningen. Som sjukvårdsbiträde hjälper du till med att avlasta övrig vårdpersonal.

Det är en lärlingsutbildning där upp till fyra dagar per vecka består av arbetsplatsförlagt lärande (praktik) på avdelningar inom NÄL och Uddevalla sjukhus. Lärarna kommer från Kunskapsförbundet Väst och Uddevalla Vuxenutbildning men all utbildning äger rum i NU-sjukvårdens lokaler. ”Med det här samarbetet ger vi människor som högst troligt är våra framtida medarbetare en kvalitetssäkrad utbildning och bra start på sina yrkesliv genom att omedelbart lära känna verksamheten man ska jobba i”, säger Johan Linder, utbildningschef i NU-sjukvården.

– Lärlingsupplägget ger redan under utbildningstiden fler händer i vården och en utbildning i skarpt läge. Detta i kombination med vuxenutbildningens skickliga yrkeslärare leder till en utbildning med hög kvalitet och vi ser fram emot att utveckla detta tillsammans, säger Björn Wärnberg, verksamhetschef för Uddevalla Vuxenutbildning.

Sjukvårdsbiträdesutbildningen blir startskottet för ett nytt och fördjupat samarbete mellan vuxenutbildningarna i Trollhättan/Vänersborg (Kunskapsförbundet), Uddevalla och Orust. Inför 2024 har kommunerna tecknat ett samverkansavtal där man åtar sig att gemensamt verka för att kommuninvånare får tillgång till ett brett utbildningsutbud av högsta möjliga kvalitet. ”Att få vara med och bidra till regionens kompetensförsörjning utifrån verksamhetens behov och möjligheter är något vi tror kan bli mycket gynnsamt för både elever och verksamhet”, säger Malin Kumlin, verksamhetschef för Kunskapsförbundet Västs vuxenutbildning.

  • Ansökningsperiod: 1-31 augusti (2023)
  • Utbildningen startar i slutet av september.