Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Sjukvårdsbiträde

Som sjukvårdsbiträde har du olika arbetsuppgifter som avlastar övrig vårdpersonal. Du tar hand om patienter och ser till att de får det de behöver varje dag. Det kan vara att hjälpa dem att tvätta sig, klä på sig och äta.

Ansökan sker via Uddevalla vuxenutbildning

En annan viktig uppgift som sjukvårdsbiträde är att hjälpa patienter att komma upp och röra sig. Du hjälper även till när de behöver förflyttas mellan olika rum på avdelningar och ser till att de känner sig trygga och bekväma med vad som händer under dagen.

Förutom dessa uppgifter ansvarar du också för att hålla ordning i korridorer och personalrum. Du packar upp och fyller på material och ser till att utrustning och hjälpmedel är rena och står på sin plats. Du kommer att städa rum när patienter blivit utskrivna, dela ut mat, plocka in disk från patientrummen med mera.

För att passa som sjukvårdsbiträde är det viktigt att du:

 • har ett bra bemötande och är omtänksam.
 • kan prata med både patienter och personal.
 • tycker om att samarbeta i team.
 • är flexibel, då det ofta blir förändringar under arbetsdagen.
 • är bra på att organisera.

Upplägg lärlingsutbildning

Vuxenutbildningen på Kunskapsförbundet och Uddevalla vuxenutbildning kommer genomföra utbildningen i NU -sjukvårdens lokaler på Norra Älvsborgs Länssjukhus och Uddevalla sjukhus.

En stor del av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande (APL) på sjukhusens avdelningar där du deltar i det dagliga arbetet. Under lärlingstiden följer du arbetsplatsens tider, vilket innebär både dagtid, kvällstid och helger. Du som söker måste vara beredd att ta dig till båda sjukhusen på oregelbundna tider.

Läs artikel om utbildningen och yrket sjukvårdsbiträde (TTELA 2023-08-15)

Du kan studera vidare inom vård

Utbildningen till sjukvårdsbiträde motsvarar första delen av undersköterskeutbildningen. Efter din utbildning till sjukvårdsbiträde kan du läsa vidare inom vård och omsorg.

Man känner sig behövd och viktig i arbetet inom ortopedin, där jag jobbar. Jag lär mig otroligt mycket och det motiverar mig att fortsätta läsa vidare. Många av oss vill utbilda oss till både undersköterskor och sjuksköterskor, vilket är både roligt och bra för framtiden!

— Victoria, Sjukvårdsbiträde på NÄL

”Utbildningen har tagits fram i samverkan med NU-sjukvården, som har stora anställningsbehov av sjukvårdsbiträden framöver.”

NU-Sjukvården

”Även Trollhättans Stad och Vänersborg kommun ser framtida behov av att anställa utbildade vårdbiträden, och kan vara potentiella arbetsgivare””

Trollhättans stad och Vänersborg kommun

Lärlingsutbildning för vuxna ska ge en grundläggande yrkesutbildning och ökad arbetslivserfarenhet. Med en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan ska du få kunskaper inom ett yrkesområde. Som lärling tillbringar du större delen av utbildningen på en arbetsplats (APL).

Utbildningen har tagits fram i samverkan med NU-sjukvården, som har stora anställningsbehov av sjukvårdsbiträden framöver.

Godkänt betyg i:

 • Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Alternativt motsvarande kunskaper

Studieperiod för utbildning med start augusti 2024

 • 2024-08-26 – 2025-05-30 = 40 veckor, totalt 900 poäng

Studieperiod för utbildning med start september 2023

 • 2023-09-25 – 2024-06-23 (39 veckor) totalt 900 poäng

Kurser för utbildning med start september 2023

 • Orienteringskurs mot yrkesintroduktion – 100 poäng
 • Anatomi och fysiologi 1 – 50 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 – 100 poäng
 • Gerontologi och geriatrik – 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 1 – 100 poäng
 • Omvårdnad 1 – 100 poäng
 • Psykiatri 1 – 100 poäng
 • Psykologi 1 – 50 poäng
 • Social omsorg 1 – 100 poäng
 • Svenska 1/Svenska som andra språk 1 – 100 poäng

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv bekosta läromedel och resor till och från din arbetsplats (APL).

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se