Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Vård och omsorgsutbildning

En ny karriär väntar på dig! Satsa på en gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux) inom vård och omsorg där dina arbetsinsatser kommer att vara värdefulla för andra människor.

Ansökan kräver BankID. Om du inte kan skicka in din ansökan eller får ett bekräftelsemail ifrån skolan när du gjort din ansökan så hör av dig till Administration/Expedition på infovuxkfv@kunskapsforbundet.se

Snart kan jobbet vara ditt!

Vård och omsorgsutbildning är en gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux) för dig som tycker om att hjälpa och arbeta med människor. Utbildningen till undersköterska ger dig kunskaper för många olika områden inom vård och omsorg. Du lär dig att utveckla förmågor som att vara lyhörd, vara kreativ samt inta ett etiskt och professionellt förhållningssätt.

Utbildningen ger dig en bred kompetens som kommer att vara värdefull och avgörande i arbetet där du möter människor i livets olika skeden. Arbetet innebär nära kontakt med människor, ibland från olika kulturer, och som ibland har sjukdomar som påverkar deras sätt att kommunicera eller bete sig. Dina arbetsinsatser kommer att vara mycket värdefulla och avgörande för många människor i livets olika skeden.

Innehåll

På vård- och omsorgsutbildningen får du kunskaper och kompetenser för att kunna arbeta inom hälso- och sjukvård, äldre omsorgen, psykiatriska verksamheter eller verksamheter för personer med funktionsvariationer.

Kort om utbildningen

Studier på heltid, 1,5 år. Ort: Vänersborg, Vänerparken. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det ger dig en praktisk inblick i kommande yrkesliv.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Yrkesvux är gymnasiala yrkesutbildningar skapade för dig som vill gå en yrkesutbildning som leder till arbete. Det är attraktiva yrkesutbildningar som ger dig chansen att omskola dig, få ett framtidsyrke eller höja kompetens som du redan har. Utbildningarna fokuserar på praktisk kunskap inom branscher med behov av nya medarbetare.

Efterfrågan på undersköterskor väntas vara mycket stor under de närmaste åren. Det behövs utbildad personal, både män och kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund och livserfarenheter, på arbetsmarknaden. Med en vårdutbildning ökar möjligheterna till en tillsvidareanställning.

Exempel på yrken efter utbildningen: Undersköterska, personlig assistent, boendestödjare och stödassistent.

Godkänt betyg i:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Samhällskunskap på grundläggande nivå

Alternativt motsvarande kunskaper

Utbildning med start i augusti 2024

 • Studieperiod 1: 2024-08-19 – 2025-01-03
 • Studieperiod 2: 2025-01-13 – 2025-05-30
 • Studieperiod 3: 2025-08-18 – 2026-01-02

Utbildning med start i augusti 2023

 • Studieperiod 1: 2023-08-21 – 2024-01-05
 • Studieperiod 2: 2024-01-15 – 2024-05-31
 • Studieperiod 3: 2024-08-19 – 2025-01-03

Studieperioder för utbildning med start januari 2023

 • Studieperiod 1: 2023-01-16 – 2023-06-02
 • Studieperiod 2: 2023-08-21 – 2024-01-05
 • Studieperiod 3: 2024-01-15 – 2024-05-31

Kurser för utbildning

 • Anatomi och fysiologi 1 50
 • Omvårdnad 1 100
 • Social omsorg 1 100
 • Psykologi 50
 • Psykiatri 1 100
 • Svenska/svenska som andraspråk 1 100
 • Orienteringskurs 50
 • Gerontologi och geriatrik 100
 • Hälso- och sjukvård 1 100
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
 • Anatomi och fysiologi 2 50
 • Social omsorg 100
 • Samhällskunskap 1a1 50
 • Omvårdnad 2 100
 • Hälso och sjukvård 2 100
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100
 • Psykiatri 2 100
 • Vård & omsorg spec./Komvuxarbete 100

Utbildningen är kostnadsfri.

Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL), studiebesök osv.

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se