Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Yrkesvux | Vård och omsorgsutbildning

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer.

Vård och omsorgsutbildning | Heltidsstudier | 1550 poäng

Behovet av vård och omsorg är stort och växande i vårt samhälle. Det behövs utbildad personal, både män och kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund och livserfarenheter, på arbetsmarknaden. Du får efter utbildningen möjlighet att arbeta med människor där dina arbetsinsatser är mycket värdefulla och avgörande för många människor i livets olika skeden.

Vård och omsorgsutbildning – För vem?

Detta är en utbildning för dig som tycker om att hjälpa och arbeta med människor. Undersköterskor har en viktig roll att fylla i vård- och omsorgsverksamheter. Genom utbildningen får du en bred kompetens som kommer att vara värdefull och avgörande i arbetet där du möter människor i livets olika skeden. Arbetet innebär nära kontakt med människor, ibland från olika kulturer, och som ibland har sjukdomar som påverkar deras sätt att kommunicera eller bete sig.

Innehåll

På vård- och omsorgsutbildningen får du kunskaper och kompetenser för att kunna arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorgen, psykiatriska verksamheter eller verksamheter för personer med funktionsvariationer. I utbildningen ingår 4 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) i varje studieperiod, vilket ger dig praktisk inblick i ditt kommande yrkesliv.

Omfattning

Du läser tre perioder, motsvarande cirka 1,5 år. Utbildningen genomförs på heltid i Vänersborg med lektioner i klass.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Efterfrågan på undersköterskor väntas vara mycket stor under de närmaste åren. Det behövs utbildad personal, både män och kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund och livserfarenheter, på arbetsmarknaden. Med en vårdutbildning ökar möjligheterna till en tillsvidareanställning.

Exempel på yrken efter utbildningen:

Undersköterska, personlig assistent, boendestödjare och stödassistent.

Grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska eller svenska som andraspråk samt samhällskunskap.

Håll koll på dina studieperioder

Studieperioderna kan förändras under din utbildning. Kontakta därför alltid skolan.


Studieperioder för utbildning med start i januari 2022

 • Studieperiod 1: 2022-01-17 – 2022-06-03
 • Studieperiod 2: 2022-08-22 – 2023-01-06
 • Studieperiod 3: 2023-01-16 – 2023-06-02

Studieperioder för utbildning med start i augusti 2021

 • Studieperiod 1: 2021-08-23-2022-01-07
 • Studieperiod 2: 2022-01-17-2022-06-03
 • Studieperiod 3: 2022-08-22-2023-01-06

Kurser för utbildning med start i augusti 2021 och januari 2022

 • Anatomi och fysiologi 1 50
 • Omvårdnad 1 100
 • Social omsorg 1 100
 • Psykologi 50
 • Psykiatri 1 100
 • Svenska/svenska som andraspråk 1 100
 • Orienteringskurs 50
 • Gerontologi och geriatrik 100
 • Hälso- och sjukvård 1 100
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
 • Anatomi och fysiologi 2 50
 • Social omsorg 100
 • Samhällskunskap 1a1 50
 • Omvårdnad 2 100
 • Hälso och sjukvård 2 100
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100
 • Psykiatri 2 100
 • Vård & omsorg spec./Komvuxarbete 100

Kurser: Utbildning augusti 2020 – januari 2022

Etik och människans livsvillkor | 100p
Hälsopedagogik |100p
Medicin 1 | 150p
Psykiatri 1 | 100p
Psykologi 1 | 50p
Samhällskunskap 1a1 | 50p
Specialpedagogik 1 | 100p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 | 100p
Vård och omsorgsarbete 1 | 200p
Vård och omsorgsarbete 2 | 150p
Valda fördjupningskurser | 300p
Vård och omsorg – specialisering| 100p
Orienteringskurs | 50p


Kurser: Tidigare utbildningar

Etik och människans livsvillkor | 100p
Hälsopedagogik |100p
Medicin 1 | 150p
Psykiatri 1 | 100p
Psykologi 1 | 50p
Samhällskunskap 1a1 | 50p
Specialpedagogik 1 | 100p
Svenska/Svenska som andraspråk 1 | 100p
Vård och omsorgsarbete 1 | 200p
Vård och omsorgsarbete 2 | 150p
Valda fördjupningskurser | 300p
Gymnasiearbete | 100p
Orienteringskurs | 50p

Utbildningen är kostnadsfri. Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL). Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se