Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Yrkesvux | Vård och omsorgsutbildning

Satsa på en utbildning inom vård och omsorg där dina arbetsinsatser kommer att vara värdefulla för andra människor.

Snart kan jobbet vara ditt!

Vård och omsorgsutbildning är för dig som tycker om att hjälpa och arbeta med människor. Utbildningen till undersköterska ger dig kunskaper för många olika områden inom vård och omsorg. Du lär dig att utveckla förmågor som att vara lyhörd, vara kreativ samt inta ett etiskt och professionellt förhållningssätt.

Utbildningen ger dig en bred kompetens som kommer att vara värdefull och avgörande i arbetet där du möter människor i livets olika skeden. Arbetet innebär nära kontakt med människor, ibland från olika kulturer, och som ibland har sjukdomar som påverkar deras sätt att kommunicera eller bete sig. Dina arbetsinsatser kommer att vara mycket värdefulla och avgörande för många människor i livets olika skeden.

Innehåll

På vård- och omsorgsutbildningen får du kunskaper och kompetenser för att kunna arbeta inom hälso- och sjukvård, äldre omsorgen, psykiatriska verksamheter eller verksamheter för personer med funktionsvariationer.

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i varje studieperiod, vilket ger dig praktisk inblick i ditt kommande yrkesliv.

Omfattning

Du läser tre perioder, motsvarande cirka 1,5 år. Utbildningen genomförs på heltid i Vänersborg med lektioner i klass.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Efterfrågan på undersköterskor väntas vara mycket stor under de närmaste åren. Det behövs utbildad personal, både män och kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund och livserfarenheter, på arbetsmarknaden. Med en vårdutbildning ökar möjligheterna till en tillsvidareanställning.

Exempel på yrken efter utbildningen: Undersköterska, personlig assistent, boendestödjare och stödassistent.

Godkänt betyg i:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Samhällskunskap på grundläggande nivå

Studieperioder för utbildning med start augusti 2022

 • 2022-08-22 – 2023-01-06
 • 2023-01-16 – 2023-06-02
 • 2023-08-21 – 2024-01-05

Studieperioder för utbildning med start i januari 2022

 • 2022-01-17 – 2022-06-03
 • 2022-08-22 – 2023-01-06
 • 2023-01-16 – 2023-06-02

Studieperioder för utbildning med start i augusti 2021

 • 2021-08-23-2022-01-07
 • 2022-01-17-2022-06-03
 • 2022-08-22-2023-01-06

Kurser för utbildning med start i augusti 2021, januari 2022 & augusti 2022

 • Anatomi och fysiologi 1 50
 • Omvårdnad 1 100
 • Social omsorg 1 100
 • Psykologi 50
 • Psykiatri 1 100
 • Svenska/svenska som andraspråk 1 100
 • Orienteringskurs 50
 • Gerontologi och geriatrik 100
 • Hälso- och sjukvård 1 100
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
 • Anatomi och fysiologi 2 50
 • Social omsorg 100
 • Samhällskunskap 1a1 50
 • Omvårdnad 2 100
 • Hälso och sjukvård 2 100
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100
 • Psykiatri 2 100
 • Vård & omsorg spec./Komvuxarbete 100

Utbildningen är kostnadsfri.

Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL), studiebesök osv.

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se