Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2016 / 09 / 30

Vi deltar på arbetsmarknadsdag

Dagen är till för att skapa nya kontaktytor mellan lärarprogrammets studenter och representanter från olika VFU-områden. Kunskapsförbundet kommer att finnas på plats med en monter och vi kommer även att vara representerade i ett par olika seminarier. Dagen startar vid 9 och avslutas vid klockan 15.