Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2022 / 02 / 18

Två Erasmus+ ackrediteringar beviljade!

Kunskapsförbundet ansökte under hösten 2021 om två olika Erasmus+ ackrediteringar och har nu blivit beviljade båda. Detta innebär ett femårigt samarbete med resor för både elever och personal.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Från och med 2020 kan förskolor, skolor och utbildningsanordnare inom yrkes- och vuxenutbildning ansöka om Erasmusackreditering och där har nu Kunskapsförbundet blivit beviljade två ackrediteringar.

Båda ackrediteringarna är sökta för Kunskapsförbundets alla verksamheter tillsammans, inom ex yrkesutbildningarna eller gymnasieskolornas språkutbildningar:

  1. Beviljad ackreditering inom Erasmus+ yrkesutbildning vänder sig till alla elever/studenter och yrkeslärare i Kunskapsförbundet inom yrkesutbildningarna. Att göra APL(arbetsplatsförlagt lärande) eller LIA(lärande i arbete) för elever/studenter utomlands och jobbskuggning för yrkeslärarna.
  2. Beviljad ackreditering inom Erasmus+ skola vänder sig till alla som läser moderna språk franska, spanska och tyska och deras språklärare. Att lägga en vecka språkundervisning i språklandet.

Erasmusackrediteringen syftar till att skapa mer långsiktiga internationaliseringssamarbeten och inkludera internationalisering i det strategiska utvecklingsarbetet som ständigt pågår. Detta att internationalisering blir ett löpande pågående arbete i skolorna, snarare än ett projekt och möjliggör resor för både elever och personal i större utsträckning än tidigare, under en längre period.

”Det känns väldigt roligt att ge våra studenter och vår personal möjlighet att nu arbeta långsiktigt och kontinuerligt med sina olika internationella projekt, samtidigt som vi svarar upp till styrdokumentens mål för internationalisering” Susanna Radovanovic, internationell samordnare på Kunskapsförbundet Väst.