Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2020 / 09 / 25

Testning Covid-19 vid symtom

Information om testning för att påvisa covid-19-infektion
hos barn och unga

Hemma med symtom som kan tyda på covid-19?
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever testas om de har symtom som kan
tyda på covid-19. På så vis kan barn och unga snabbare återgå till skolan om de har
ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det, läs mer i länken nedan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/augusti/barn-och-unga-med-symtom-pa-covid-19-rekommenderas-pcr-testning-for-snabbare-atergang-till-skolan/

Tidigare har eleverna rekommenderats att stanna hemma vid minsta symtom. Med testning kommer de att kunna gå tillbaka till skolan i högre utsträckning även om de har kvarvarande milda symtom, i kombination med ett negativt provsvar.

Vart ska jag vända mig?
Eleverna kontaktar sin vårdcentral för information om hur testningen går till.