Kunskapsförbundet Väst

Tack för din anmälan!

Vänligen läs informationen nedan kring hur du gör när du är åter i tjänst, eller sjuk längre än sju dagar.

Åter i tjänst
Personalavdelningen lägger in ditt första frånvarotillfälle i Medvind. Är det del av dag anger du själv vilken tid du varit borta när du är tillbaka. Ange inget klockslag vid hel dag.

När du är åter i tjänst ska du gå in i Medvind och ange ett slutdatum på din frånvaroperiod. För dig som tidsredovisar sker detta automatiskt när du stämplar in igen.

Avslutar du inte din frånvaro i Medvind ligger det som ett öppet ärende och det görs löneavdrag resten av månaden.

Sjuk längre än 7 dagar
Från och med den 8:e dagen krävs ett läkarintyg. En kopia av intyget ska lämnas till din chef, som i sin tur skickar vidare det till personalavdelningen.

De första 14 dagarna betalar arbetsgivaren din sjuklön. När du har varit sjuk i mer än 14 dagar anmäler löneavdelningen detta till Försäkringskassan.

Från och med dag 15 får du sjukpenning från försäkringskassan. Utöver sjukpenning betalar arbetsgivaren sjuklön på 10% av löner för dag 15-90.

Är du sjuk längre än 14 dagar skickar du ditt läkarintyg (originalet) till Försäkringskassan. Personalavdelningen ska ha en kopia.