Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2022 / 04 / 29

Solig kompetensutvecklingsdag!

Så samlades vi återigen, alla Kunskapsförbundare för att utvecklas tillsammans i vårt kollegiala lärande.

Våra förbundsgemensamma kompetensutvecklingsdagar återkommer en gång per termin och syftar till att bygga en gemensam språklig, teoretisk och empirisk plattform för vårt kollegiala lärande. Under kompetensutvecklingsdagen träffas lärare och rektorer från Kunskapsförbundets fyra skolhus och lär tillsammans. Våra förbundsgemensamma K-dagar sätter ämnesdidaktik i fokus och utgår från våra ämneskollegiers egna identifierade utvecklingsområden.

Under K-dagen den 25 april agerade skolhusen i Vänersborg värdar och Kunskapsförbundare samlades i Birger Sjöberggymnasiet och i Vänerparken. Ämneskollegium Teknik och Data befann sig denna gång på Innovatum i Trollhättan för att fördjupa sig i virtual reality. Ämneskollegium Svenska och Ämneskollegium SVA samarbetar med Högskolan Väst i ett par olika forskningsprojekt och befann sig därför där under dagen. På MÅG presenterade Ämneskollegium GySär sina utvecklingsaktioner för varandra under dagen.

Cecilia Hermansson som är skolutvecklare på Kunskapsförbundet och sköter planeringen av K-dagen, säger följande om dagens innehåll:

”Vi har så många spännande och intressanta utvecklingsområden på gång i våra ämneskollegier. Vårt kollegiala lärande, undervisningsutveckling för våra elevers skull, pågår året om i våra verksamheter. På K-dagen får detta ett extra fokus. Jätteroligt att följa och ta del av!”