Kunskapsförbundet Väst

Ryktesspridning

Under veckan som gått har en omfattande ryktesspridning om hot om våld på våra gymnasieskolor i Trollhättan ägt rum. Vi i Kunskapsförbundet har samverkat med polisen som bekräftar att det rör sig om ryktesspridning. Inga konkreta hot har riktats mot någon av skolorna.

För att skapa trygghet har vi haft väktare i våra entréer, närvaro av polis och trygghetsvandrare i området samt haft en ökad vuxennärvaro i skolornas allmänna utrymmen.

Nu i slutet av veckan ser vi att ryktesspridningen har avtagit och att det är mindre oro bland våra elever. Undervisningen fungerar normalt. Vi kommer ändå att fortsätta med de trygghetsbevarande insatserna den närmaste tiden så att alla ska känna att det är tryggt att vara i skolan.

Vi förstår att många har upplevt oro över ryktesspridningen. Ett stort tack till er, elever och vårdnadshavare, som har bidragit till källkritiskt tänkande, bibehållet lugn och inte spridit oro vidare.

Maria Hildefors, förbundsdirektör


Publicerat 230913: Ryktesspridning

Det cirkulerar just nu flera rykten om våra gymnasieskolor i Trollhättan. Ryktena handlar om våld med avsikt att skada människor på skolorna den här veckan. Ryktena verkar ha startat på i sociala medier.

Kunskapsförbundet samarbetar nu med polisen i ärendet och tillsammans har vi vidtagit flera trygghetsskapande åtgärder. Vi har ökat vuxennärvaron i skolans allmänna utrymmen. Skolans entréer är som alltid låsta för besökare utifrån och vi har också tagit in väktare som har extra koll på våra ingångar och finns synliga i våra korridorer. Polisen kommer också att synas på och runt skolorna.

Rykten färdas fort mellan människor och berättelser ändrar lätt omfattning och karaktär. Det är viktigt att vi alla gör allt vi kan för att vara källkritiska, hålla oss till fakta och inte sprida oro.

Vi förstår att en sådan här ryktesspridning skapar oro och väcker frågor. Du som elev är välkommen att vända dig till din mentor eller till elevhälsans personal. Om du som vårdnadshavare har frågor är du också välkommen att vända dig till skolan.

Maria Hildefors, förbundsdirektör