Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2020 / 03 / 02

Ryktesspridning coronavirus

Det har idag förekommit ryktesspridning om att smittan finns inom Kunskapsförbundets verksamheter – så är inte fallet. Om någon elev skulle bära på Coronaviruset (covid-19) kommer Smittskydd Västra Götaland direkt att kontakta elevhälsans medicinska insats på skolan så att vi kan vidta de åtgärder som krävs och hjälpa till att spåra smittvägar. Skulle det hända så kommer vi att informera om det.

Hygienrutiner
En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

För mer information läs vidare på folkhälsomyndighetens sida