Kunskapsförbundet Väst

Om offentliga handlingar

I Kunskapsförbundets diarium finns de handlingar som allmänheten har rätt att ta del av även kallade offentliga handlingar.

Enligt lagen är en handling allmän när den inkommit till en myndighet eller när den förvaras eller har upprättats hos myndigheten. En handling är vanligtvis ett brev, protokoll eller beslut. Det kan också handla om e-post, video eller bandupptagning.

Alla allmänna handlingar är inte offentliga, men om du vill ta del av våra offentliga handlingar så kan du söka i vårt diarium i högerspalten på den här sidan eller så är du välkommen att kontakta vår förbundssekreterare Marit Hansson.