Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2020 / 03 / 10

Om Coronaviruset (covid-19)

Kunskapsförbundet följer de nationella riktlinjer som är upprättade från Folkhälsomyndigheten samt UD:s riktlinjer för utlandsresor.

Folkhälsomyndighetens bedömning ändrad från måttlig (9 mars) till mycket hög risk (10 mars) för allmän spridning i Sverige.

  • På hemsidan för Folkhälsomyndigheten kan du följa om de ändrar sin riskbedömning för Sverige. Se länk nedan.
  • För allmänna frågor kring covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 och få svar.

I korthet innebär Folkhälsomyndighetens riktlinjer följande:

Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber.  Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

Droppsmitta

Coronaviruset överförs via droppsmitta. Detta innebär att smittämnen överförs till slemhinnan i ögon, näsa eller mun via droppar (aerosol) från hosta, nysning eller kräkning. Dropparna når inte längre än en armlängds avstånd.

Hygienrutiner

Som förbyggande åtgärd är följande viktigt att tänka på:

  • Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

  • Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

  • Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

  • Stanna hemma när du är sjuk

Stanna som vanligt hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

  • Utbyten/resor på Kunskapsförbundets skolor

Kunskapsförbundet följer UD:s riktlinjer för resor d v s resor som elever gör inom ramen för undervisningen/studierna.  Inför varje utbyte görs en riskbedömning och beslut fattas utifrån denna.

För mer information läs vidare på folkhälsomyndighetens sida