Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2020 / 03 / 11

Om Coronaviruset (covid-19) – 2020-03-11

Vi vet att det förekommer bekräftade fall av Coronaviruset, Covid-19, i vårt närområde och att det kan komma att påverka våra verksamheter. Varje fall hanteras individuellt och i samråd med Smittskyddsenheten för att begränsa spridning och skydda personer i riskgrupperna. Smittskyddsläkare fattar beslut om vilka åtgärder som behöver göras och hur vi ska hantera det.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Ta med dig din dator hem varje dag. Då har du möjlighet att studera hemifrån om det skulle inträffa något som gör att du inte kan gå till skolan.

Stanna hemma från jobbet och skolan om du har feber, hosta eller andningssvårigheter, det är varje persons ansvar att inte smitta andra. Ring 1177 Vårdguiden om du misstänker att du är sjuk, eller 113 13 om du har allmänna frågor kring Coronaviruset.

Vi hjälper varandra att minska smittspridningen genom att:
– tvätta händer ofta
– nysa och hosta i armvecket
– vara uppmärksamma på om vi får symptom och då stanna hemma (undvik då också onödiga sociala kontakter, även om du bara är småsjuk)

Skolans lokaler som klassrum, matsalar och övriga elevutrymmen ses som avgränsade arbetsplatser. Inga beslut är ännu fattade men skolorna planerar sin verksamhet för att minimera större folksamlingar och avvaktar vidare beslut från Folkhälsomyndigheten.

Länkar till mer information:
Folkhälsomyndigheten
1177.se om coronaviruset
UD:s rekommendationer