Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2016 / 05 / 12

Minister på besök

Den 9 maj fylldes aulan på Magnus Åbergsgymnasiet av både elever och personal för att lyssna till Aida Hadzialic som sedan 2014 är vår gymnasie- och kunskapslyftsminister. Hon berättade bland annat om resan till sin post, vikten av utbildning och hur hon tror att skolan behöver utvecklas och planeras över blockgränserna i framtiden.

”Den svenska skolans största styrka är att den är jämlik. Utbildning erbjuds på lika villkor till alla” betonade hon, samtidigt som hon tog upp de utmaningar skolan möter vid ändrade reformer, och hur viktigt det är att grunda förändringarna på forskningsbaserade metoder.

Eleverna fick sedan möjlighet att delta i en lång frågestund där ett flertal hade förberett frågor i förväg, följt av mingel och diskussioner mellan Aida och skolpersonal på restaurang MåGott. Ett stort tack till Aida för att hon hade möjlighet att komma.