Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2015 / 04 / 08

Lyckade resultat för Yrkesvux

Under 2014 har 114 elever inom Kunskapsförbundet avslutat sin yrkesutbildning på yrkesvux. När man gick in i utbildningen fanns det i gruppen en arbetslöshet på 48,5%, men 3-6 månader efter avslutad utbildning är arbetslösheten hos de som studerat nere på 21,8%.

Bland de som avslutat sin yrkesutbildning på yrkesvux under 2014 har andelen heltidsanställda ökat från 11% före utbildningen till hela 33% heltidsanställda efter genomförd utbildning.