Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2019 / 04 / 04

Lyckad K-dag har genomförts!

Birger Sjöberggymnasiet badade i solsken när rektor Johan Ceder hälsade alla lärare och rektorer välkomna i skolans aula. Sedan startade jakten på rätt grupprum och kollegor att diskutera didaktiska utmaningar i det egna ämnet med.

Vår trettonde förbundsövergripande kompetensutvecklingsdag – vilken härlig kollegial mötesplats full med bubblande ideér, tankar och funderingar om hur vi kan förbättra vår undervisningspraktik. Fantastiskt att få möta så många kloka och entusiastiska kollegor på en och samma gång. En riktig höjdardag! säger förstelärare Cecilia Hermansson

800 koppar kaffe och 400 lärare
Men varför brygger vi egentligen 800 koppar kaffe, för samman alla 400 lärare i en skola och låter alla lägga tid och kraft på ett gediget för- och efterarbete två gånger om året? Utvecklingschef Maria Hildefors förklarar satsningen såhär:

”En lärares vardag är fylld av situationsspecifika didaktiska utmaningar som kräver helt kontextanpassade förbättringsaktioner. Trots detta kan nytt och mer utvecklat lärande, om de egna elevernas lärande, uppstå i möten mellan kollegor från olika håll och kanter. När erfarenheter, dilemman och förbättringsarbeten delas och debatteras upptäcker man, trots de unika olikheterna, ofta generella problematiker. Andras erfarenheter och kunskaper kan då generera nya synvinklar och sätt att ta sig an den egna undervisningen. Jag vill mena att det ibland oskarpa uttrycket ”kollegialt lärande” antar en konkret form när det händer. Den 1 april hände det samtidigt i många salar på Birger Sjöberg och jag är stolt över den professionella och kollegiala utvecklingskultur som vi byggt upp i Kunskapsförbundet. Tillsammans lär vi mer och bättre.”