Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2015 / 11 / 02

Lärare samlades för utvecklingsdag

Dagen handlade om hur man främjar utvecklingen av elevernas språk som pedagog. Slutmålet med det språkutvecklande arbetssättet är att eleverna ska förbättra sina resultat i skolan.

Cecilia Hermansson som är förstelärare, och som tillsammans med Maria Hildefors och Theres Rydell har förberett K-dagen, tycker så här om vad som var bäst med dagen:

”När man diskuterar med lärare från andra verksamheter får man med sig nya perspektiv som man kan ta med sig till sitt eget arbete, sådant som man kanske inte hade funderat kring på egen hand”.