Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2020 / 02 / 06

Kvalitetsstämma 2020

[wonderplugin_gallery id=”7″]

Under tisdagen hölls Kunskapsförbundets sjätte kvalitetsstämma i ordningen. Stämman är en möjlighet för ledning, lärare, stödpersonal, politiker, förbundskontor och representanter från Trollhättan och Vänersborg att samlas och summera utvecklingsåret som gått i Kunskapsförbundet.

Temat för årets stämma var utmaningar och framgångar i kvalitetsarbetet och rektorer från samtliga skolhus berättade om utvecklingsårets olika delar. Från utmaningar på yrkesprogram och frånvaroproblematik, till föräldralediga SFI-studerande och elever som riskerar att utvisas från Sverige utan en utbildning som leder till arbete. Våra skolor är viktiga, ibland till och med livsavgörande, sammanhang för unga och vuxna.

Så här säger Utvecklingschef Maria Hildefors om dagen:

”Kunskapsförbundets sjätte kvalitetsstämma har gått av stapeln och vi har visat både oss själva och andra att vi, bättre än någonsin tidigare, har koll på elevernas resultat och behov, klarar att rigga professionella och vetenskapligt förankrade utvecklingsprocesser, genomför konkreta förbättringsaktioner på alla ansvarsnivåer och ofta också uppnår förbättrade resultat för våra elever. Det gör mig så nöjd. Men det som ändå gläder mig mest är att vi också visar att vi är en modig och transparent organisation som inte backar för att synliggöra misslyckanden och utmaningar som vi ännu inte vet hur vi ska ta oss an, eller för att be andra om hjälp när vi inte vet hur vi ska gå vidare. Vår stävan att fylla vårt syfte och nå våra mål överskuggar alla andra intressen. Det är ovanligt, stort och fyller mig med stolthet och tacksamhet över ”förbättringsarbetare” på alla ansvarsnivåer i Kunskapsförbundet. Ni är grymma!

Det jag såg har också andra sett. Läs gärna vad Stefan Kärvling, en av direktionens ledamöter, skrev i sin blogg efter att ha besökt vår Kvalitetsstämma.”