Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2015 / 01 / 28

Vi har hållit vår första kvalitetsstämma

Drygt hundra personer hade under tisdagen samlats i aulan på Swedenborg Center för att delta i Kunskapsförbundets första kvalitetsstämma. Deltog gjorde lokala politiker och tjänstemän från Trollhättans Stad och Vänersborgs Kommun samt tjänstemän, rektorer och lärare från Kunskapsförbundet.

Temat för stämman var hur kvaliteten är i Kunskapsförbundets klassrum. Hur långt har vi nått med vår vision ”En drömfabrik där alla växer och känner framtidslust”. Vilka är våra framgångar och utmaningar. Hur arbetar vi för att nå ännu längre.