Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2017 / 04 / 07

Kunskapsförbundet har haft K-dag

Tisdagen den 28 mars hade Kunskapsförbundet K-dag på Birger Sjöberggymnasiet. Temat för dagen var ”Elevers lärande i din undervisning” och cirka 350 lärare och rektorer deltog.

Utifrån den danske forskaren Knud Illeris teori om lärande samt genomförda elevintervjuer problematiserade man elevers lärande i vår egen undervisning och vilka förnyade handlingar detta leder fram till i praktiken.