Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2017 / 12 / 15

Info om eventuella förändringar i verksamheten

Tisdagen den 12 december beslutade Kunskapsförbundets direktion om att eventuellt genomföra följande förändringar i verksamheten:

• Vård- och omsorgsprogrammet erbjuds på en skola – Nils Ericsonsgymnasiet.
• Estetprogrammet erbjuds på en skola – Birger Sjöberggymnasiet.
• Vuxenutbildningen i Trollhättan flyttas till T-huset.
• Introduktionsprogrammen på Nils Ericsonsgymnasiet flyttas till G-huset (huvudbyggnaden).

Anledningen till inriktningsbesluten är att Kunskapsförbundet behöver använda sina lokaler ännu mer effektivt. Redan från förbundets start har uppdraget funnits att optimera resurser och effektivisera den totala lokalytan och gårdagens beslut är en del i denna fortsatta process. Samlade resurser och mer samlad kompetens leder till bättre verksamhetsnytta och i förlängningen en högre kvalitet.

Vad händer nu?
Förbundsdirektören har fått i uppdrag att fortsätta arbeta med förändringarna och ta fram en plan för genomförande, göra riskanalyser samt inleda MBL-förhandlingar. På direktionsmötet i februari kommer fördjupade underlag att presenteras för direktionen som då tar ställning till förändringarna.

Om du har frågor eller synpunkter vänder du dig till din rektor.

Kunskapsförbundet Väst, 05 juli

Vi har ett problem - våra elever vill bli lärare!

Vi gillar film här på Kunskapsförbundet. Ibland när vi vill veta vad våra elever tycker och tänker om viktiga saker, som deras utbildning och framtid, intervjuar vi dem och passar på att göra film. Något som dagens unga inte har några som helst problem med. Att bli filmad...

Kunskapsförbundet Väst, 27 juni

Kunskapsförbundet är stolta sponsorer till Pride

Kunskapsförbundet är självfallet alltid med och stöttar rätten till att få vara den man är, och bli så mycket man kan! Även i år är vi stolta sponsorer av årets Pridefestival. 🏳‍🌈❤✨ – I Kunskapsförbundet ska alla elever och medarbetare få bli så mycket...

Kunskapsförbundet Väst, 27 juni

"Att utvecklas tillsammans är roligare! Tillsammans är grejen."

I Kunskapsförbundet sätter vi punkt för våren och läsåret med en rad olika utvecklingskonferenser. Igår var det dags för den sista för vårterminen – dialogkonferens för skolledare. Dialogkonferens är ett vanligt begrepp i Drömfabriken. Det är en konferensform där deltagarna...

Kunskapsförbundet Väst, 19 juni

Kvalitet (och sommarlov) i Drömfabriken

Läsårets sista dag och semester och sommarlov lurar runt hörnet för större delen av personalen i Drömfabriken. Det är dags att knyta ihop säcken och rektorerna på respektive gymnasieskola samlar personalen aulan för att tillsammans summera årets kvalitetsarbete. Utgångspunkten...