Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2017 / 12 / 15

Info om eventuella förändringar i verksamheten

Tisdagen den 12 december beslutade Kunskapsförbundets direktion om att eventuellt genomföra följande förändringar i verksamheten:

• Vård- och omsorgsprogrammet erbjuds på en skola – Nils Ericsonsgymnasiet.
• Estetprogrammet erbjuds på en skola – Birger Sjöberggymnasiet.
• Vuxenutbildningen i Trollhättan flyttas till T-huset.
• Introduktionsprogrammen på Nils Ericsonsgymnasiet flyttas till G-huset (huvudbyggnaden).

Anledningen till inriktningsbesluten är att Kunskapsförbundet behöver använda sina lokaler ännu mer effektivt. Redan från förbundets start har uppdraget funnits att optimera resurser och effektivisera den totala lokalytan och gårdagens beslut är en del i denna fortsatta process. Samlade resurser och mer samlad kompetens leder till bättre verksamhetsnytta och i förlängningen en högre kvalitet.

Vad händer nu?
Förbundsdirektören har fått i uppdrag att fortsätta arbeta med förändringarna och ta fram en plan för genomförande, göra riskanalyser samt inleda MBL-förhandlingar. På direktionsmötet i februari kommer fördjupade underlag att presenteras för direktionen som då tar ställning till förändringarna.

Om du har frågor eller synpunkter vänder du dig till din rektor.