Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2020 / 08 / 19

Koll på kvalitén? | DEL 3

Vid unika situationer kan speciella lösningar vara nödvändiga. Kunskapsförbundets arbete med de ungdomar som omfattas av den nya gymnasielagen är ett exempel då kreativiteten och förmågan att hitta nya lösningar sattes på prov för att på en väldigt kort tid starta nya utbildningar, särskilt utformade för en utsatt grupp i en svår situation.

Under 2015 sökte ett stort antal ensamkommande ungdomar uppehållstillstånd i Sverige.Majoriteten är ursprungligen från Afghanistan, men en del kommer från andra länder. Förutom att de kommit ensamma till vårt land har de med sig liknande upplevelser av krig, oroligheter och en mycket svår situation i sina hemländer. Hanteringen av deras asylärenden har tagit lång tid. Det ledde till slut fram till ett särskilt beslut för denna gruppen i form av den nya gymnasielagen. Lagstiftningen är komplicerad och kritiserad och utgår från att för att kunna få ett permanent uppehållstillstånd i Sverige ska dessa ungdomar genomgå en gymnasial utbildning och därefter skaffa sig en varaktig sysselsättning.

I vårt område finns många personer i målgruppen. Den främsta anledningen till det är att många bodde på Restad Gård i Vänersborg, ett av landets största asylboenden. De allra flesta påbörjade sina studier i gymnasieskolan, för att därefter övergå till studier inom vuxenutbildningen. Under hela denna tid har deras speciella situation uppmärksammats av Kunskapsförbundet och när en särskild finansiering för dessa elever blev möjlig inom vuxenutbildningen i november 2019 inleddes ett ovanligt och ett intensivt arbete med att på rekordtid utforma och starta yrkespaket på gymnasial nivå som motsvarade alla de särskilda krav som ställs i lagen. Samtliga elever kallades in. Deras förkunskaper testades. Därefter fick de möjlighet att välja en utbildning inom fyra olika yrkesområden, där utsikterna till arbete efter avslutad utbildning bedömdes som goda. Veckan efter var ett 70-tal elever antagna och kunde påbörja sin utbildning direkt. För många var deras tillfälliga uppehållstillstånd på väg att löpa ut, så de behövde starta sin utbildning så snabbt som det var möjligt för att kunna få en förlängning av sitt tillstånd.

Samverkan är en avgörande faktor. I hela arbetet har en intensiv samverkan med kommunerna och frivilligorganisationer varit helt avgörande. Framförallt har Röda Korset och Rädda Barnen gjort enorma insatser för att ge dessa ungdomar stöd på alla sätt. I början av 2020 förändrades dessutom deras boendesituation, då eleverna inte kunde bo kvar hos Migrationsverket. Efter en tid av oro och många möten kunde dock även detta få en bra lösning.

De skräddarsydda utbildningarna kombineras med språkstudier. I utbildningarna samverkar språklärare och yrkeslärare för att integrera språk och yrkesämnen. Det är en resurskrävande utbildningsform, men vi ser att den ger hög kvalitet och goda resultat. För att eleverna ska kunna slutför sina studier finns stöd i olika former, även utanför skoltid.

De första eleverna har nu avslutat sin yrkesutbildning inom lokalvård och de flesta har nu en anställning. De arbetar inom yrken med brist på arbetskraft och är numera skattebetalare i Trollhättan eller Vänersborg. Utbildningar inom hotell och restaurang, CNC och Bygg fortsätter in i 2021. Målsättningen är att under året starta några ytterligare yrkespaket. I Kunskapsförbundet är vi stolta och glada över att ha kunnat bidra till att ge dessa ungdomar en möjlighet till ett bra liv och en ljus framtid där de kan vara en del av vårt samhälle. All personal som på olika sätt varit delaktig i arbetet med dessa ungdomar har gjort en insats utöver det vanliga. Utan deras stora engagemang och gedigna kunskap hade inte detta varit möjligt.

Janne Aronsson
Förbundsstrateg