Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2018 / 04 / 09

K-dag med fokus på att utveckla undervisningen

[wonderplugin_gallery id=”4″]

Kunskapsförbundet har två övergripande mål, att elevers lärande och måluppfyllelse ska förbättras och likvärdigheten ska öka. För att nå dit arbetar vi ständigt med vårt systematiska kvalitetsarbete, pedagogiskt ledarskap och kollegialt arbete med fokus på elevers förbättrade lärande. Vi vill att våra elever ska bli så mycket de kan!

En del i det systematiska kvalitetsarbetet är kompetensutvecklingsdagar. Två gånger om året samlas samtliga lärare, från alla Kunskapsförbundets skolhus, och sätter de lokala utvecklingsprocesserna i ett större sammanhang, vi utvecklas tillsammans. Det blir ett forum där vi lär av varandra, arbetar med olika utvecklingsfrågor och inte minst – peppar varandra att utforska, vara nyfikna och ifrågasätta. Årets första K-dag hade temat Att utveckla undervisning på vetenskaplig grund. Såhär säger utvecklingschef Maria Hildefors om K-dagen:

Vårt Kunskapsförbund är fyllt till bredden av professionella lärare som vågar låta sig utmanas,som öppet delar med sig av ”lärande misstag” och som ber om att också fortsättningsvis få sin praktik granskad av kollegor. Tillsammans har vi byggt en fiffig, proffsig och lärande kultur där utgångspunkten är att jag som lärare hela tiden behöver lära nytt för att förmå mina elever att lära mer och bättre. Vi har tillsammans lyckats åstadkomma något som inte alla skolorganisationer har. Det gör mig stolt! Och glad, eftersom det är så avgörande för elevernas möjligheter att nå målen och bli så mycket de kan!