Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2016 / 04 / 07

Hur motiverar vi våra elever?

Temat var ”Motivation och formativt förhållningssätt”, ett angeläget ämne som lärarna själva uttryckt som viktigt att lära mer om eftersom just motivation är en så viktig faktor för elevers lärande.

Alla lärare från våra olika utbildningar inom både gymnasiet och vuxenutbildningen träffades under dagen i tvärgrupper för att diskutera erfarenheter, dilemman och möjligheter med feedback som sätt att öka elevers motivation.

Som teoretisk grund för dagen har lärarna lyssnat till Alva Appelgren, hjärnforskare på feedback och dess påverkan på prestation och motivation. Som empirisk grund har alla lärare även intervjuat en kollega för att mer få syn på hur vi jobbar i vardagen.

Gemensamma kompetensutvecklingsdagar arrangeras två gånger om året och är viktiga aktiviteter i Kunskapsförbundet systematiska kvalitetsarbete. Vill du veta mer om just de här dagarna eller om vårt kvalitetsarbete i stort? Kontakta Maria Hildefors, Utvecklingschef, så berättar hon gärna, maria.hildefors@kunskapsforbundet.se eller 0521-72 27 31.