Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2021 / 08 / 25

Hälsoveckan är igång!

Hälsa är mer än bara fysisk aktivitet. Under vecka 34 pågår en hälsovecka med tre fokusområden på Kunskapsförbundet Västs gymnasieskolor. Det är ett samarbete med bland annat Trollhättan Action Week där eleverna ska inspireras till att ta hand om både sin fysiska och mentala hälsa.

Som stolt sponsor av Trollhättan Action week tar vi tillfälle att arrangera en Hälsovecka med hållbar hälsa som en temavecka i samtliga tre gymnasieskolor, i år i samband med terminsstart. Under skolveckan lär sig eleverna mer om kost, träning och välmående. Och det är genom både traditionell undervisning, nyinspelade filmer med råd och tips från sakkunniga kända profiler och kunskapspromenader som gymnasieungdomarna ska få ökad kunskap kring hälsa. Det kommer också finnas aktivitetsytor med chans för eleverna att slå världsrekord, eller kanske utmana sina lärare, i exempelvis hopprep och jägarvila.

 ”Att uppmärksamma och arbeta förebyggande med hälsa och välmående för såväl elever som för personal är ett prioriterat område för Kunskapsförbundet. Vi är väldigt glada att få möjligheten att samverka med Trollhättan Actionweek under denna vecka med inspirerande aktiviteter på våra gymnasieskolor”

Jan-Erik Aronsson, förbundsstrateg Kunskapsförbundet

En dag med hälsotema ser ut så här:

Lektionspass. Lärare introducerar dagens fokusområde. Film spelas upp där en eller flera ämnesexperter medverkar för att sprida inspiration och kunskap. Kända profiler som Nils van del Poel och Martin Lossman (träning), Per Olofsson, NOVA Mat och Möten (kost) och föreläsare Jana Söderberg (mindset) syns i filmerna.

Kunskapspromenad med Active Quiz. Eleverna ger sig efter lektionen ut på en promenad tillsammans med appen som längs vägen ger dem frågor på dagens tema.
Återsamling och sammanfattning. Eleverna sammanfattar dagens område och får reda på hur de kan ta del av materialet igen.

Med fokus på att bli ännu bättre på att ta hand om den fysiska och mentala hälsan så uppmuntras all personal inom Kunskapsförbundet Väst att under gymnasiets hälsovecka ta del av det material som är framtaget. Allt för att främja den mentala och fysiska hälsan!

Kunskapsförbundet är stolt sponsor utav Trollhättan Action week.